Omgevingsvergunning

Gaat u iets bouwen, verbouwen of slopen? Wilt u een inrit aanleggen, een boom kappen of een dakkapel plaatsen? Of wilt u een bedrijf aan huis starten of een aanbouw of tijdelijk bouwwerk plaatsen? Misschien heeft u een omgevingsvergunning nodig. Bepaalde activiteiten zijn vergunningsvrij. Doe daarom altijd eerst een vergunningcheck. 

Overleggen

Over bouwplannen

Heeft u een omgevingsvergunning nodig maar twijfelt u of uw plannen voldoen aan de welstandseisen of passen binnen het bestemmingsplan? Ga vooraf in overleg met ons. Zo weet u of uw plannen haalbaar zijn en voorkomt u onnodige kosten.

Met uw omgeving

Wanneer u iets verandert in de omgeving, ga dan vooraf in overleg met uw omgeving. Hiermee voorkomt u verrassingen, voor uzelf en voor anderen.

Vergunningaanvraag

Een omgevingsvergunning vraagt u online aan. Hiervoor hebt u DigiD nodig.

Is het voor u niet mogelijk om de aanvraag digitaal in te dienen? Print dan het aanvraagformulier op de website van het Omgevingsloket uit en stuur het met alle gevraagde stukken naar ons op.

Behandeling

  • In de meeste gevallen besluit de gemeente over uw aanvraag binnen 8 weken na uw aanvraag. We kunnen deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen
  • Het afhandelen van complexe aanvragen duurt maximaal 26 weken
  • Bij complexe aanvragen ligt ons besluit eerst 6 weken ter inzage zodat inwoners erop kunnen reageren

Kosten 2023

Bouwkosten Kosten
minder dan € 40.000 5,90% van de bouwkosten, maar minimaal € 490,80
tussen € 40.000 en € 200.000 € 2.360,00 vermeerderd met 4,5 % van de bouwkosten vanaf € 40.000
tussen € 200.000 en € 500.000 € 9.540,00 vermeerderd met 3% van de bouwkosten vanaf € 200.000
vanaf € 500.000 € 18.540,00 vermeerderd met 1,8% van de bouwkosten vanaf € 500.000. Maximum is € 200.000

Een overzicht van alle kosten vindt u in onze legesverordening

Niet eens

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u bezwaar maken. Bij complexe vergunningaanvragen nemen we altijd eerst een ontwerpbesluit. Hierop kunt u uw zienswijze indienen.