Omgevingsvergunning of melding doen

Gaat u iets bouwen, verbouwen of slopen? Wilt u een inrit aanleggen, een boom kappen of een dakkapel plaatsen? Of wilt u een bedrijf aan huis starten of een aanbouw of tijdelijk bouwwerk plaatsen?  Volg hiervoor het stappenplan. U kunt de vergunningscheck, conceptverzoek, melding start/gereed en de vergunning aanvragen in het Omgevingsloket. Hiervoor heeft u Digid of eHerkenning nodig. 

Wat u moet doen

Stap 1: de vergunningcheck

Met de vergunningcheck weet u snel of u voor uw plan een vergunning nodig heeft of een melding moet maken. De vergunningcheck voert u uit in het Omgevingsloket.

Het omgevingsloket is nog volop in ontwikkeling. Wij merken dat de vergunningscheck voor een in/uitrit nog vaak niet goed werkt. Wilt u een aanvraag indienen voor een in/uitrit bij de gemeente dan kunt u het beste bij de werkzaamheden naar “Uitweg aanleggen” zoeken.

Stap 2: vraag een overleg aan

U heeft (ver)bouwplannen maar u twijfelt of uw plannen voldoen aan een goede omgevingskwaliteit (voorheen welstand)? Vraag via het omgevingsloket een conceptverzoek aan, voordat u een vergunning aanvraagt. Wij controleren dan bijvoorbeeld of uw aanvraag voldoet aan het omgevingsplan (voorheen bestemmingsplan). En of uw plannen geen problemen opleveren voor bijvoorbeeld parkeren of de riolering. Afhankelijk van de moeilijkheid van uw plan bespreken we uw verzoek aan een regulier vooroverleg of aan de Intake- en Omgevingstafel.

Stap 3: houd een omgevingsgesprek

Overleg uw plannen altijd eerst met de bewoners en ondernemers in uw buurt. Dat heet het omgevingsgesprek. Dit gesprek is niet verplicht, maar hiermee kunt u wel verrassingen voorkomen. U verkleint de kans dat buurtgenoten zich niet betrokken voelen of er achteraf nog iets van vinden.

Stap 4: vraag een omgevingsvergunning aan

Een omgevingsvergunning vraagt u via het Omgevingsloket aan. Hiervoor hebt u DigiD of Eherkenning nodig. 

Behandeling

  • In de meeste gevallen besluit de gemeente over uw aanvraag binnen 8 weken na uw aanvraag. We kunnen deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen
  • Het afhandelen van complexe aanvragen duurt maximaal 26 weken
  • Bij complexe aanvragen ligt ons besluit eerst 6 weken ter inzage zodat inwoners erop kunnen reageren

Stap 5: melding start/gereed

U geeft altijd een start- en gereedmelding door. Deze melding maakt u via Mijn Omgevingsloket. Een melding voor de start van de bouw geeft u minimaal twee dagen voor de aanvang van de bouwwerkzaamheden door. Is de bouw gereed? Geef dit uiterlijk op de eerste werkdag na de dag van beëindiging van de werkzaamheden door.

Als het tijdig melden niet gebeurt dan bent u in overtreding. U mag het bouwwerk niet in gebruik nemen.

Wat u moet weten

Omgevingswet

Sinds 1 januari 2024 is de nieuwe wet Omgevingswet ingegaan. De Omgevingswet gaat over de ruimte waarin we wonen, werken en verblijven: onze leefomgeving. Deze wet voegt wetten en regels bij elkaar die gaan over bouwen, wonen, verkeer, erfgoed, milieu, natuur en water. De Omgevingswet geldt voor alle Nederlandse inwoners, organisaties en bedrijven.

U krijgt met de Omgevingswet te maken als u iets wilt veranderen in uw leefomgeving of als iemand anders iets wil veranderen in uw leefomgeving.

Wilt u meer weten over de Omgevingswet. Lees meer over de omgevingswet en de veranderingen in het nieuwsartikel

Wet kwaliteitsborging

Sinds 1 januari 2024 gaast naast de Omgevingswet ook de nieuwe wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in. Het doel van de Wkb is een verbetering van de bouwkwaliteit. Ook is er meer controle tijdens de bouw. Dit betekent dat u als initiatiefnemer voor u gaat (ver)bouwen na moet gaan of uw bouwwerk onder de Wkb valt. Dat kan in het Omgevingsloket.

Als uw bouwwerk onder de Wkb valt, moet u een kwaliteitsborger – een onafhankelijke controleur – inschakelen. Een aannemer of architect kan u hierbij helpen. De kwaliteitsborger kijkt mee van het plan tot de oplevering en controleert alle technische regels en kwaliteitseisen, precies op het moment dat het nodig is.

Omgevingsloket

Het Omgevingsloket is de centrale plek waar u alle regels voor de leefomgeving in Hilvarenbeek kunt vinden en waar u een vergunning aanvraagt, melding doorgeeft, informatie aanlevert aan de overheid.

Het (nieuwe) Omgevingsloket

Sinds 1 januari 2024 staat een nieuw Omgevingsloket live. U kunt het volgende doen in het nieuwe Omgevingsloket.

  • Vergunningcheck: Met de vergunningscheck ziet u of er een vergunning of melding nodig is voor uw plannen.
  • Aanvragen: U start hier een vergunningsaanvraag of maakt een melding.
  • Regels op de kaart: Op deze kaart ziet u welke landelijke en plaatselijke regels er gelden.
  • Maatregelen op maat: In het onderdeel Maatregelen zien initiatiefnemers aan welke regels zich moeten houden die horen bij hun werkzaamheden. Deze stonden eerder in de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM).
  • Mijn Omgevingsloket: Hier vindt u een overzicht met uw (concept)aanvragen, meldingen en informatieplichten.

 

Een overzicht van alle kosten vindt u in onze legesverordening

Niet eens

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u bezwaar maken. Bij complexe vergunningaanvragen nemen we altijd eerst een ontwerpbesluit. Hierop kunt u uw zienswijze indienen.