Zienswijze indienen

Wilt u reageren op een ontwerpbesluit van de gemeente Hilvarenbeek? U kunt ons dit laten weten. Dit kan zolang het ontwerpbesluit ter inzage ligt. We kondigen dit aan op overheid.nl en in huis-aan-huis blad De Hilverbode. U heeft in de meeste gevallen 6 weken tijd om te reageren. U kunt uw zienswijze online indienen. Hiervoor heeft u DigiD nodig.

Zienswijze per post

U kunt ook schriftelijk uw zienswijze doorgeven. Vermeldt in uw brief de volgende gegevens:

  • Uw naam en adres
  • Datum waarop u de zienswijze schrijft
  • Over welk ontwerpbesluit het gaat
  • Het zaaknummer dat boven ons besluit staat
  • Waarom u bezwaar maakt
  • Uw handtekening

Stuur uw brief naar:

Gemeente Hilvarenbeek
College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 3
5080AA Hilvarenbeek

Zienswijze mondeling

Maak eerst een afspraak op het gemeentehuis via 013 505 83 00. We maken een gespreksverslag.

Behandeling

  • We nemen na 6 weken een besluit
  • We nemen alle zienswijzen mee die op tijd zijn ingediend
  • We maken een afweging en informeren u hierover per brief
  • We kunnen het besluit aanpassen, intrekken, aanhouden of ongewijzigd vaststellen

Niet eens

Bent u het niet eens met het besluit, dan kunt u beroep aantekenen bij de Raad van State

Op deze pagina