Overleggen met uw omgeving

Wilt u iets veranderen in uw omgeving? U wilt bijvoorbeeld een aanbouw plaatsen, een inrit aanleggen of een dakkapel plaatsen. Of u wilt een gebouw bouwen, uitbreiden of aanpassen. Voor iedere verandering in uw omgeving gaat u eerst in gesprek met mensen die met uw plannen te maken krijgen.

Wat u moet weten

Waarom een overleg

Door vooraf te overleggen verkleint u de kans dat buurtgenoten zich niet betrokken voelen of er achteraf nog iets van vinden. Ook kunt u uw plan nog aanpassen.

Uitnodigen

 • Nodig iedereen uit die te maken krijgt met uw plan. Dit zijn bijvoorbeeld mensen die in uw buurt wonen maar kunnen ook bedrijven of organisaties zijn
 • Stuur de uitnodiging op tijd, uiterlijk twee weken van tevoren. Hoe eerder u de uitnodiging stuurt, hoe groter de kans dat u met veel mensen in gesprek kunt. Het is belangrijk dat iedereen de mogelijkheid krijgen om te reageren

Bespreken

Zorg ervoor dat u in ieder geval de volgende punten bespreekt:

 • Een toelichting op de plannen en eventuele toekomstige plannen 
 • Iedereen krijgt tijd en ruimte om op de plannen te reageren
 • De maker van het plan reageert op de reacties. Hij/zij geeft aan wat hij ermee kan en wil doen
 • Iedereen kan aangeven of ze de reacties voldoende vinden

Maak een verslag

Heeft u iedereen gesproken en ge├»nformeerd? Dan kunt u uw aanvraag voor een omgevingsvergunning indienen. Hierbij stuurt u een verslag van uw gesprekken mee. In dit verslag staat: 

 • Welke gesprekken of bijeenkomsten er plaatsvonden
 • Wie u had uitgenodigd 
 • Wie er aanwezig waren
 • Wat er door iedereen is gezegd en gevraagd
 • Wat de uitkomsten waren
 • Wat u met de reactie heeft gedaan
 • Of u uw oorspronkelijke plan gewijzigd heeft. En waarom wel/niet?

Op deze pagina