Bezwaar maken

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u meestal bezwaar maken. In het besluit zelf staat vaak of bezwaar maken in uw geval mogelijk is. U heeft hiervoor 6 weken tijd. U kunt een bezwaar online bij ons indienen. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Bezwaar maken kost u niets.

WOZ

Bent u niet eens met uw belastingaanslag of WOZ-waarde? Maak dan bezwaar via bezwaar gemeentelijke belastingen

Bezwaar per post

U kunt ook schriftelijk bezwaar maken. Vermeld in uw brief de volgende gegevens:

  • Uw naam en adres
  • Datum waarop u het bezwaarschrift schrijft
  • Tegen welk besluit u bezwaar maakt
  • Het zaaknummer dat boven ons besluit staat
  • Waarom u bezwaar maakt
  • Uw handtekening

Stuur uw brief naar:

Gemeente Hilvarenbeek
College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 3
5080 AA Hilvarenbeek

Behandeling

  • De bezwarencommissie behandelt het bezwaar en geeft ons een advies 
  • Wanneer de commissie uw bezwaar in behandeling neemt, mag u uw bezwaar uitleggen in een persoonlijk gesprek
  • Wij nemen een beslissing en informeren u per brief

Niet eens

U kunt binnen 6 weken in beroep gaan bij de rechtbank. Hier zijn kosten aan verbonden. De rechter doet dan een uitspraak over de situatie.

Op deze pagina