Toegankelijkheid

Dit is de officiĆ«le website van de gemeente Hilvarenbeek. Wij vinden het belangrijk dat iedereen alle informatie op onze website goed kan gebruiken. Daarom besteden wij aandacht aan gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid en vindbaarheid. In het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is bepaald dat websites van de overheid:

 • moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen zoals vastgelegd in EN 301 549/WCAG 2.1
 • daarover verantwoording moeten afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring

Status digitale toegankelijkheid

Status B - voldoet gedeeltelijk

De toegankelijkheidsverklaringen zijn gepubliceerd op https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/

De website www.hilvarenbeek.nl is per 6 december 2021 vernieuwd. Wij zijn in overleg met de leverancier over de bevindingen van de hercontrole. Bij het vernieuwen van de website hebben wij de eisen van toegankelijkheid opgenomen in ons programma van eisen. Aan de hoofdwebsite zijn verschillende subwebsites verbonden die een vaste waarde zijn in onze digitale dienstverlening. Deze websites zijn gekeurd in 2020.

Aanpak

We deden in 2020 en 2021 het volgende om de website zo toegankelijk mogelijk te maken:

 • Inkoop: de toets op de digitale toegankelijkheid is opgenomen in het inkooptraject voor nieuwe contracten en het verlengen van huidige contracten.
 • Onderzoek: we toetsen iedere drie jaar handmatig de websites waarvoor de gemeente verantwoordelijk is, op toegankelijkheid.
 • Training webredactie: zodat webredacteuren toegankelijke content plaatsen.
 • Training: medewerkers hebben uitleg gekregen over het opstellen en controleren van toegankelijke Word documenten en PDF-documenten.

Welke stappen zetten wij in 2022:

 • De sjablonen van Word documenten voor online gebruik passen wij aan, aan de eisen van toegankelijkheid.
 • We leiden een medewerker op die documenten op toegankelijkheid controleert en medewerkers informeert over juist gebruik van de sjablonen.
 • Inrichten van een proces voor het aanvragen van toegankelijke PDF-documenten

Pdf's

De webrichtlijnen stellen hoge eisen aan Pdf's. Wij voldoen op dit moment niet volledig aan de eisen. De komende jaren vervangen we oude pdf's voor toegankelijk bestanden of plaatsen wij de inhoud in HTML. Prioriteit ligt hier bij de documenten die van belang zijn voor onze dienstverlening. In een later stadium richten we ons op PDF-documenten in projecten en in het raadsinformatiesysteem.

Overzicht toegankelijkheidsverklaringen gemeente Hilvarenbeek

Voor toegankelijkheidsverklaringen van websites die onder onze verantwoordelijkheid vallen gaat u naar de overzichtspagina van toegankelijkheidsverklaringen.

Problemen met toegankelijkheid melden

Heeft u om wat voor reden dan ook geen toegang tot informatie die u zoekt? Laat het ons weten. U kunt een melding doen door een mail te sturen naar webmaster@hilvarenbeek.nl. Vermeld in uw e-mail:

 • het probleem waar u tegenaan loopt
 • de link naar de pagina waar het over gaat
 • welke browser en welke versie u gebruikt (bijvoorbeeld Internet Explorer, Firefox, Safari of Google Chrome)
 • of u hulpmiddelen gebruikt zoals een schermlezer, schermvergrotingssoftware, spraakherkenningssoftware

Pagina voor het laatst bijgewerkt op 28 maart 2022