Welstand

Heeft u bouw- of verbouwplannen? En heeft u een conceptverzoek of omgevingsvergunning aangevraagd? Het uiterlijk van een gebouw moet voldoen aan bepaalde eisen. Deze staan in de Nota ruimtelijke kwaliteit. Om het uiterlijk van uw bouwplan te beoordelen vragen we advies aan een onafhankelijke commissie.

Wat u moet weten

  • De Nota Ruimtelijke kwaliteit is vastgesteld door de gemeenteraad
  • In deze Nota staan de eisen waaraan gebouwen moeten voldoen
  • De gemeentelijke adviescommissie beoordeelt of een bouwplan voldoet aan de regels. Zij brengt een advies uit aan de behandelaar van uw vergunningsaanvraag
  • De gemeentelijke adviescommissie vergadert een keer per maand op woensdagmiddag. Deze vergaderingen zijn openbaar

Op deze pagina