Slopen

Wilt u een pand of woning slopen? Of een gedeelte daarvan? Dan heeft u meestal geen vergunning nodig. Maar vaak moet u de sloopwerkzaamheden wel melden bij ons. U doet dit via het Omgevingsloket. U doet de melding minstens 4 weken voor u begint  met slopen. U heeft hiervoor DigiD nodig.

Wat u moet weten

Wanneer een vergunning

  • Wanneer sloopwerkzaamheden niet passen binnen het bestemmingsplan
  • Wanneer u iets wilt slopen aan een erkend monument of beschermd dorpsgezicht

Twijfelt u? Via het Omgevingsloket kunt u een vergunningscheck doen.

Wanneer sloopmelding

  • Wanneer er meer dan 10 kubieke meter sloopafval vrijkomt
  • Wanneer er bij de sloopwerkzaamheden asbest vrij kan komen

U geeft de sloopmelding tenminste 4 weken van tevoren door in het Omgevingsloket.

Meesturen met een sloopmelding

  • Informatie over de locatie en hoe u gaat slopen
  • Informatie over welke afvalstoffen er gaan vrijkomen en hoe u deze gaat afvoeren
  • Een situatietekening
  • In bepaalde gevallen is ook een asbestrapport nodig. Voor bouwwerken vóór 1994 moet u altijd een asbestrapport meesturen

Asbest

Voor het slopen en afvoeren van asbest gelden speciale regels.

Start en einde werkzaamheden melden

Doe dit minimaal 2 werkdagen van tevoren. Bent u klaar met de werkzaamheden? Meld dit dan uiterlijk op de eerste werkdag nadat de werkzaamheden zijn afgerond.

Kosten

Een sloopmelding kost u niets. Aan het aanvragen van een omgevingsvergunning zijn wel kosten verbonden.

Op deze pagina