Overleggen over (ver)bouwplannen

U heeft (ver)bouwplannen maar u twijfelt of uw plannen voldoen aan welstandseisen. Dien een schetsplan in voordat u een vergunning aanvraagt. We bekijken of uw plannen passen binnen de bestaande regels. U dient een schetsplan digitaal in. Hiervoor heeft u DigiD nodig.

Dient u het schetsplan liever in per post? Neem dan contact met ons op.

Meesturen

  • Situatietekening met informatie over de ligging en bereikbaarheid
  • Plattegronden van zowel het bestaande als het nieuwe bouwwerk met maten
  • Gevelaanzichten van zowel het bestaande als het nieuwe bouwwerk met maten
  • Doorsnedetekening van de bestaande en de nieuwe situatie met maten
  • Informatie over materiaalgebruik en kleurgebruik van de buitenkant
  • Een opgave van het bestaande en het nieuwe gebruik van het bouwwerk en perceel

Voordelen van een schetsplan

  • U bespaart kosten. Denk aan extra kosten die u moet maken om een uitgewerkt plan aan te passen aan de welstandseisen
  • Wanneer uw plan niet past onderzoeken wij op welke voorwaarden we kunnen meewerken
  • U weet of uw plannen haalbaar zijn. Bepaalde onderdelen van uw plan beoordelen we al. Hiermee is de kans groter dat we een omgevingsvergunning kunnen verlenen

Wat u moet weten

Behandeling

We bekijken of uw schetsplan past binnen de welstandseisen, het bestemmingsplan en andere regels. Hoelang dit duurt hangt af van de voorschriften die van toepassing zijn.

Beoordeling Welstandscommissie

Mogelijk leggen we uw vergunningaanvraag voor aan de Welstandscommissie. Deze commissie bekijkt of uw bouwplan voldoet aan de welstandseisen.

Kosten 2023

Soort aanvraag Kosten
Melding voornemen vergunningsvrij bouwen € 197,20
Toetsing regels welstand en bestemmingsplan € 388,35