Overleggen over (ver)bouwplannen

U heeft (ver)bouwplannen maar u twijfelt of uw plannen voldoen aan een goede omgevingskwaliteit (voorheen welstand). Vraag dan via het omgevingsloket een conceptverzoek aan voordat u een vergunning aanvraagt. We bekijken of uw plannen passen binnen de bestaande regels. Afhankelijk van de moeilijkheid van uw plan bespreken we uw verzoek aan een regulier vooroverleg of aan de Intake- en Omgevingstafel. Voor het aanvragen van een conceptverzoek heeft u DigiD of eHerkenning nodig.

Meesturen met het conceptverzoek

  • Situatietekening met informatie over de ligging en bereikbaarheid
  • Plattegronden van zowel het bestaande als het nieuwe bouwwerk met maten
  • Gevelaanzichten van zowel het bestaande als het nieuwe bouwwerk met maten
  • Doorsnedetekening van de bestaande en de nieuwe situatie met maten
  • Informatie over materiaalgebruik en kleurgebruik van de buitenkant
  • Een opgave van het bestaande en het nieuwe gebruik van het bouwwerk en perceel
  • Tekeningen en/of toelichting die het ontwerp of de situatie duidelijk maken

Wat u moet weten

Regulier vooroverleg

Bij eenvoudige aanvragen wordt uw plan behandeld door een van onze medewerkers. Deze beoordeelt of uw plan een positief advies krijgt van de gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit (voorheen: welstandscommissie) en welke omgevingsprocedure gevolgd wordt.

Intake- en Omgevingstafel

Bij ingewikkeldere initiatieven wordt uw plan besproken aan de intake- en omgevingstafel. Dit gebeurt vaak als een herziening van een omgevingsplan nodig is of voor een omgevingsvergunning waarvoor wij een uitgebreide procedure moeten volgen.

  • Aan de intaketafel beoordelen we of een initiatief wenselijk is. En of het past in de omgevingsvisie voor de gemeente Hilvarenbeek.
  • Aan de omgevingstafel bespreken verschillende experts met elkaar in hoeverre uw plan haalbaar is. Ook geven zij tips mee voor het aanvragen van de omgevingsvergunning.

Kosten 2024

Soort aanvraag Kosten
Intaketafel - Toets wenselijkheid initiatief gratis
Omgevingstafel - Toets haalbaarheid initiatief € 950