Omgevingsplan (voorheen bestemmingsplan)

In een omgevingsplan vindt u de bestemming van gebouwen en gronden. Zo weet u bijvoorbeeld of u op een bepaalde plek wel of niet mag bouwen. Of hoe u een gebouw of stuk grond mag gebruiken. Iedereen, ook de gemeente, moet zich aan de omgevingsplannen houden. De meeste omgevingsplannen vindt u online.

Zoekhulp

U zoekt naar bestemmingsplannen:

  • door het invoeren van een adres
  • via een kaart
  • door het invoeren van de naam van een bestemmingsplan

In het omgevingsloket kunt u een plan zoeken door een naam of adres in te voeren. Wanneer u vervolgens kiest voor 'open keuzehulp' dan vindt u informatie die u helpt het juiste bestemmingsplan te kiezen. Komt u er niet uit? Neem dan contact op met ons.

Invloed uitoefenen

Een omgevingsplan komt volgens een vaste procedure tot stand.

  • Inwoners in de directe omgeving krijgen vooraf informatie over de plannen. De initiatiefnemer organiseert een overleg met de omgeving. Dit noemen we participatie
  • Is een omgevingsplan nog in ontwikkeling? We leggen het ontwerpplan 6 weken ter inzage. We publiceren het via de Hilverbode, Over uw buurt en op onze website. Het ontwerpplan kunt u inzien via Regels op de kaart in het omgevingsloket. 
  • U kunt op dit ontwerpplan invloed uitoefenen door uw zienswijze in te dienen
  • De gemeenteraad stelt het bestemmingsplan vast. Dit vastgestelde plan ligt ook 6 weken ter inzage. Bent u het hier niet mee eens, dan kunt u beroep aantekenen bij de Raad van State