Onroerende-zaakbelastingen

Heeft u een eigen woning? Of bent u eigenaar en/of huurder van een bedrijfspand, winkel, kantoor of een stuk grond? Dan betaalt u elk jaar onroerende-zaakbelastingen (OZB). De hoogte van uw OZB hangt af van de waarde van het pand of stuk grond. Dit noemen we de WOZ-waarde. De uitleg van de WOZ-waarde vindt u in het taxatieverslag.

Wat u moet weten

Aanslagbiljet

U ontvangt ieder jaar een aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. Hierop staat de vastgestelde WOZ-waarde en de aanslag(en) OZB. Mogelijk betaalt u naast de OZB ook andere belastingen. Zoals rioolheffing en afvalstoffenheffing. We proberen alle belastingen gelijktijdig op te leggen.

Betalen via automatisch incasso in 10 termijnen

U kunt gemeentelijke belastingen betalen via automatische incasso. U heeft er dan geen omkijken meer naar. We schrijven het bedrag af van uw rekening in tien termijnen.

Wat is een niet-woning

Niet-woningen zijn stukken grond en gebouwen die niet of alleen gedeeltelijk voor woondoeleinden worden gebruikt. Denk aan kantoren, winkels, bedrijfspanden, scholen, hotels maar ook aan industriĆ«le en agrarische gebouwen.

Opbouw van de OZB

De OZB bestaat uit een belasting voor eigenaren. Dit is de eigenarenbelasting. Daarnaast is er een gebruikersbelasting. Dit is een belasting voor gebruikers van niet-woningen.

Hoogte OZB

De hoogte van de OZB hangt af van de WOZ-waarde van uw woning, stuk grond of bedrijfspand. De gemeenteraad stelt jaarlijks de OZB tarieven vast. Het tarief is een percentage. Dit betekent dat de hoogte van uw OZB een percentage is van de vastgestelde WOZ-waarde. We stellen de WOZ-waarde jaarlijks vast. Meer daarover leest u in het taxatieverslag.

Waarom OZB

Met de opbrengst van de OZB betalen we een deel van de algemene uitgaven. Zoals groenonderhoud en wegenonderhoud. Maar ook werkzaamheden die het welzijn verbeteren van inwoners van onze gemeente.

Verhuizing

Bent u op 1 januari eigenaar of gebruiker van een woning, bedrijfspand of stuk grond? Dan moet u voor dat hele jaar OZB betalen. Ook wanneer u na 1 januari uw woning of niet-woning verkoopt of gaat verhuizen. Bij verkoop wordt de eigenarenbelasting OZB meestal verrekend met de nieuwe eigenaar. Dat gebeurt via de koopakte bij de notaris.

Tarieven 2024

Soort woning en belasting Tarief
Eigenaar woning 0,0898%
Eigenaar niet-woning 0,2476%
Gebruikersbelasting niet-woning 0,2069%

Niet eens

Niet eens met de belastingaanslag? U kunt binnen zes weken vanaf de datum op uw aanslagbiljet bezwaar maken. U kunt geen bezwaar maken tegen de hoogte van de OZB-tarieven.

Contact opnemen

Staat het antwoord op uw vraag hier niet bij? Neem dan contact op met ons.

Team Belastingen

E-mailadres: belastingen@hilvarenbeek.nl 

Telefoon: (013) 505 83 00