Niet eens met uw belastingaanslag

Als u het niet eens bent met de WOZ-beschikking en/of belastingaanslag(en), neem dan eerst contact op met ons. Dit kan via belastingen@hilvarenbeek.nl of telefonisch via (013) 505 83 00. Wij helpen u graag. U kunt ook een bezwaar indienen binnen 6 weken na de datum op uw aanslagbiljet.

Wat u moet weten

Schriftelijk bezwaar maken

Wanneer u schriftelijk bezwaar maakt, zorg dan dat in uw brief in elk geval de volgende informatie staat:

  • uw naam en adres 
  • uw aanslagnummer 
  • tegen welk besluit u bezwaar maakt
  • waarom u bezwaar maakt 
  • de datum van het bezwaarschrift
  • uw handtekening

Het schriftelijk bezwaar stuurt op naar onderstaand adres.

De heffingsambtenaar van gemeente Hilvarenbeek

Postbus 3

5080 AA Hilvarenbeek.

U heeft een betalingsplicht

Ook als u bezwaar maakt moet u de belasting betalen. Als na behandeling van het bezwaarschrift blijkt dat uw bezwaar terecht is, krijgt u het (teveel) betaalde bedrag automatisch terug.

Uitstel aanvragen

Wilt u uitstel van betaling vragen, geef dit dan aan in uw bezwaarschrift. 

Behandeling

Wij moeten op uw bezwaar reageren in hetzelfde jaar als waarin u bezwaar hebt gemaakt. Dient u na 20 november een bezwaar in? U ontvangt dan binnen 6 weken een reactie. 

Niet eens

Wanneer u het niet eens bent met onze beslissing op uw bezwaar? Dan kunt u in beroep gaan. In het antwoord op uw bezwaarschrift leest u hoe u dit doet.

Contact opnemen

Staat het antwoord op uw vraag hier niet bij? Neem dan contact op met ons.

Team Belastingen

E-mailadres: belastingen@hilvarenbeek.nl 

Telefoon: (013) 505 83 00