WOZ waarde en taxatieverslag

In het taxatieverslag leest u hoe uw WOZ-waarde is bepaald. Wilt u uw WOZ-waarde en taxatieverslag bekijken? U kunt uw taxatieverslag online bekijken. U heeft hiervoor DigiD nodig. Het verslag kunt u alleen bekijken als het aanslagbiljet voor de gemeentelijke belastingen op uw naam staat.

Wat u moet weten

Wat is een niet-woning

Niet-woningen zijn stukken grond en gebouwen die niet of alleen gedeeltelijk voor woondoeleinden worden gebruikt. Denk aan kantoren, winkels, bedrijfspanden, scholen, hotels maar ook aan industriĆ«le en agrarische gebouwen.

Bepalen WOZ-waarde

De WOZ-waarde is de waarde van uw woning of niet-woning op 1 januari van het jaar daarvoor. Dit is de waardepeildatum. Wij bepalen ieder jaar de WOZ-waarde door te kijken naar verkoopprijzen van vergelijkbare woningen of stukken grond. Daarbij houden wij rekening met bijvoorbeeld verschillen in grootte en ligging. We kijken ook naar het onderhoud, de afwerking en of er bijgebouwen zijn. Is er in de loop van het jaar een verbouwing of andere grote verandering aan uw woning of pand geweest? We nemen dat in de eerstvolgende WOZ-waarde mee.

Wie ontvangt de WOZ-waarde

Bent u op 1 januari eigenaar van een woning of niet-woning, dan staat de WOZ-waarde op uw aanslagbiljet. Bent u gebruiker van een niet-woning zoals een bedrijfspand, kantoor, winkel, dan staat de WOZ-waarde op uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen.

Wanneer u een woning huurt

Huurt u een woning van bijvoorbeeld de woningstichting? Ook dan staat de WOZ-waarde op uw aanslagbiljet. Dit heet de huurdersbeschikking. De WOZ-waarde is belangrijk voor de woningstichting. Ze gebruiken dit om de hoogte van de huur te berekenen.

Controleren WOZ-waarde

De WOZ waarden van woningen zijn openbaar. U kunt ze zelf gemakkelijk controleren. 

  • De WOZ-waarde van vergelijkbare woningen in uw buurt kunt u opzoeken via het WOZ-waardeloket
  • U kunt via het Kadaster de verkoopprijzen van woningen in uw buurt opvragen. Hier moet u wel voor betalen
  • Let bij uw vergelijking op de datum. De WOZ-waarde op uw aanslagbiljet is van een jaar eerder

Niet eens

Niet eens met de hoogte van de WOZ-waarde? Controleer eerst of de WOZ-waarde is vastgesteld aan de hand van de juiste informatie. Is dat volgens u niet het geval of vindt u de WOZ-waarde te hoog of te laag? U kunt binnen zes weken vanaf de datum op uw aanslagbiljet bezwaar maken

Contact opnemen

Staat het antwoord op uw vraag hier niet bij? Neem dan contact op met ons.

Team Belastingen

E-mailadres: belastingen@hilvarenbeek.nl 

Telefoon: (013) 505 83 00