Gemeentegrond kopen of gebruiken

Grenst uw kavel aan openbaar groen van de gemeente? En wil u iets met deze grond doen? Dan kunt u deze gemeentegrond misschien kopen, huren of gebruiken. Bel met ons om de mogelijkheden te bespreken.

Wat u moet weten

Wanneer indienen

U kunt op elk moment een aanvraag indienen.

Beoordeling

Wij beoordelen per situatie of u de grond kunt kopen, huren of gebruiken. We kijken onder andere naar de leefbaarheid in de wijk. En wat omwonenden ervan vinden. Ook kijken we naar wat dit betekent voor het groen, verkeer, voor kabels en leidingen. Liggen er kabels en leidingen in het perceel? Dan verkopen we de grond niet.

Overeenkomst

We stellen een gebruikersovereenkomst op voor snippergroen dat voor of naast het woonperceel ligt. Voor openbaar groen dat achter het woonperceel ligt stellen we een huurovereenkomst op.

Oplevering

We leveren de grond op in de staat waarin het zich bevindt op het moment dat u het koopt.

Bouwen op groenstrook

Heeft u een groenstrook gekocht, dan betekent dit niet dat u hier automatisch mag bouwen. Dat hangt af van de bestemming van de grond. Deze informatie vindt u in het bestemmingsplan. Wilt u op de aangekochte grondstrook een erfafscheiding plaatsen of (uit)bouwen, controleer dan of u een omgevingsvergunning nodig heeft.

Stijging waarde woning

Heeft u een groenstrook gekocht, dan stijgt de WOZ-waarde van uw woning waarschijnlijk. Dat gebeurt per 1 januari van het volgende jaar. Uw aanslag onroerende-zaakbelasting gaat dan ook omhoog.

Kosten

De grondprijs voor overhoeken € 202,50 per m2 voor de hoofdkernen (Hilvarenbeek en Diessen) en € 162,50 per m2 voor de kleine kernen. 

Op deze pagina