Afvalstoffenheffing

U betaalt mee aan de kosten voor de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. Dit noemen we afvalstoffenheffing. De heffing bestaat uit een vast bedrag per maand. Dit bedrag betaalt ieder huishouden. Daarnaast betaalt u een bedrag voor iedere keer dat we uw container leegmaken.

Wat u moet weten

Aanslagbiljet

U ontvangt ieder jaar een aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. Hierop staan nog meer belastingen. Zoals rioolheffing. We proberen alle belastingen gelijktijdig op te leggen.

Betalen via automatisch incasso in 10 termijnen

U kunt gemeentelijke belastingen betalen via automatische incasso. U heeft er dan geen omkijken meer naar. We schrijven het bedrag af van uw rekening in tien termijnen.

Opbouw van afvalstoffenheffing

Op uw aanslagbiljet staat het vaste bedrag voor de afvalstoffenheffing voor dit jaar. Daarnaast staat op het aanslagbiljet het bedrag dat u moet betalen voor de keren dat we uw container leegden in het afgelopen jaar. De tarieven hangen af van het formaat en inhoud van de container. Het tarief voor het legen van een restafval container is hoger dan het tarief voor het legen van een container bestemd voor GFT-afval.

Als u geen container aan de straat zet

Wanneer u zelf uw afval verwerkt, betaalt u alleen het vaste bedrag.

Chip in uw container

Door een chip in uw container houden we bij hoe vaak we uw container leegmaken. Dit vermelden we op het aanslagbiljet.

Tegemoetkoming kosten medisch afval

Heeft u door ziekte grote hoeveelheden extra afval? We brengen slechts 50% van de kosten van het aantal keren dan uw container is leeggemaakt bij u in rekening. Voor een restafvalcontainer bedraagt het maximaal aantal vrijgestelde ledigingen 9. Indien er gebruik wordt gemaakt van een ondergrondse afvalvoorzieningen dan bedraagt het maximaal aantal vrijgestelde ledigingen 26. U kunt hiervoor een verzoek indienen. Stuur bij dit verzoek een verklaring van de huisarts of specialist mee.

Verhuizen

Wanneer u verhuist naar een andere gemeente, dan ontvangt u een ontheffing. Dit betekent dat u een brief ontvangt waarin staat dat u geen afvalstoffenheffing betaalt over de maanden dat u niet meer in gemeente Hilvarenbeek woont. U ontvangt dan nog wel een aanslagbiljet afvalstoffenheffing met daarop het totaal aantal ledigingen van dit jaar. Verhuist u binnen de gemeente? De afvalstoffenheffing en rioolheffing blijven meestal gelijk.

Kwijtschelding

Kunt u de gemeentelijke belastingen door een laag inkomen niet betalen, dan kunt u kwijtschelding aanvragen.

Kosten in 2023

Soort container Bedrag
Vast tarief € 94,44
Legen restafval 270 liter € 12,85
Legen gftafval container 180 liter € 2,39
Inworp in ondergrondse container € 1,90

Niet eens

Niet eens met de belastingaanslag? U kunt binnen zes weken vanaf de datum op uw aanslagbiljet bezwaar maken

Contact opnemen

Staat het antwoord op uw vraag hier niet bij? Neem dan contact op met ons.

Team Belastingen

E-mailadres: belastingen@hilvarenbeek.nl 

Telefoon: (013) 505 83 00

Op deze pagina