Rioolheffing

U betaalt mee aan de kosten voor het afvoeren van afvalwater, regenwater en het onderhoud van de riolering. Bent u op 1 januari van het jaar eigenaar van een woning? Of van een stuk grond of bedrijfsruimte (niet-woning)? U betaalt een vast bedrag. Voor het gebruik van de riolering betalen gebruikers een bedrag dat is afgestemd op het waterverbruik.

Wat u moet weten

Aanslagbiljet

U ontvangt ieder jaar een aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. Hierop staan nog meer belastingen. Zoals bijvoorbeeld de afvalstoffenheffing. We proberen alle belastingen tegelijk op te leggen via een aanslagbiljet.

Betalen via automatisch incasso in 10 termijnen

U kunt gemeentelijke belastingen betalen via automatische incasso. U heeft er dan geen omkijken meer naar. We schrijven het bedrag af van uw rekening in tien termijnen.

Waarom rioolheffing

We gebruiken het geld van de rioolheffing bijvoorbeeld voor:

  • De inzameling, afvoer en zuivering van afvalwater
  • De inzameling en afvoer van regen, sneeuw en hagel
  • Het onderhoud van bijvoorbeeld sloten en greppels
  • Het nemen van maatregelen tegen (grond)wateroverlast

Hoogte waterverbruik

Om te bepalen hoeveel afvalwater u afvoert, maken we gebruik van gegevens van drinkwaterleverancier Brabant Water. Wilt u weten hoeveel water u de afgelopen periode heeft verbruikt? Bekijk hiervoor uw laatste jaarnota. Of bel  naar Brabant Water via telefoonnummer 073 - 683 80 00. 

Verhuizen

Wanneer u verhuist naar een andere gemeente, dan ontvangt u een ontheffing. Dit betekent dat u een brief ontvangt waarin staat dat u geen rioolheffing betaalt over de maanden dat u niet meer in gemeente Hilvarenbeek woont. Verhuist u binnen de gemeente? De afvalstoffenheffing en rioolheffing blijven meestal gelijk.

Kwijtschelding

Kunt u de gemeentelijke belastingen door een laag inkomen niet betalen, dan kunt u voor het gebruikersdeel kwijtschelding aanvragen.

Tarieven voor eigenaren 2024

Soort pand Kosten
Woningen € 113,67
Niet-woningen € 194,32
Garageboxen € 57,15

Tarieven voor gebruikers 2024

Watergebruik Kosten
tot en met 130 kubieke meter € 32,88
131 tot en met 250 kubieke meter € 137,16
251 tot en met 500 kubieke meter € 308,76
501 tot en met 1500 kubieke meter € 708,60
1501 tot en met 5000 kubieke meter € 1.417,20
5001 kubieke meter en hoger € 2.834,64

Niet eens

Niet eens met de belastingaanslag? U kunt binnen zes weken vanaf de datum op uw aanslagbiljet bezwaar maken

Contact opnemen

Staat het antwoord op uw vraag hier niet bij? Neem dan contact op met ons.

Team Belastingen

E-mailadres: belastingen@hilvarenbeek.nl 

Telefoon: (013) 505 83 00