Vergoeding planschade

Zijn er vervelende gevolgen voor uw woning of bedrijf door een maatregel uit een bestemmingsplan of omgevingsvergunning? Bijvoorbeeld verlies van uitzicht of geluidsoverlast waardoor er waardevermindering optreedt aan uw eigendom. Dan kunt u via e-mail een vergoeding van planschade aanvragen.

Wat u moet weten

Voorwaarden

  • U heeft schade geleden aan uw eigendom
  • Er is schade vanwege planologische maatregelen zoals een nieuw bestemmingsplan of een afwijking op het bestemmingsplan
  • U vraagt de vergoeding aan binnen 5 jaar nadat de planologische wijziging onherroepelijk is
  • U heeft nog niet op een andere wijze een vergoeding ontvangen
  • Let op: alleen als u eigenaar bent van een pand of stuk grond, kunt u gebruik maken van deze regeling

Behandeling

  • Een onafhankelijke commissie behandelt uw aanvraag. Zij nodigen u uit om uw aanvraag toe te lichten
  • De commissie informeert u met een brief over het advies dat zij van plan zijn te geven aan de gemeente
  • De commissie stelt daarna een definitief advies op voor de gemeente
  • Wij nemen daarna een besluit waarbij we rekening houden met het advies van de commissie. Wij informeren u hierover met een brief

Kosten 2022

Aanvraag Kosten Extra informatie
Vergoeding planschade € 300 De kosten krijgt u terug als wij uw verzoek toekennen

Niet eens

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u bezwaar maken