Aansprakelijk stellen gemeente

U kunt ons aansprakelijk stellen als u schade heeft opgelopen door schuld of nalatigheid van de gemeente. Het kan gaan om schade die is ontstaan door het niet goed onderhouden van wegen, pleinen of openbaar groen. U kunt ons direct aansprakelijk stellen of dit overlaten aan uw verzekeraar.

Wat u moet weten

  • Omschrijf zo volledig mogelijk wat er is gebeurd en hoe laat
  • Geef aan waarom u vindt dat wij aansprakelijk zijn voor de schade
  • Geef aan hoe groot de schade is. Voeg rekeningen en foto’s toe
  • Zijn er getuigen die zagen wat er gebeurde? Noteer naam en telefoonnummer

Aansprakelijk stellen per post

U kunt ons ook via post aansprakelijk stellen. Stuur uw aansprakelijkstelling met foto’s, nota en andere bewijsstukken naar:

Gemeente Hilvarenbeek
Postbus 3
5080 AA Hilvarenbeek

Behandeling

  • Soms behandelen wij uw aansprakelijkstelling zelf. We doen ons best u binnen 8 weken met een brief te informeren
  • Het kan ook zijn dat we de behandeling overlaten aan onze verzekeraar. Wanneer dit gebeurt laten wij u dat weten. Onze verzekeringsmaatschappij zal u over de afhandeling informeren