Omgevingsvisie Hilvarenbeek

Wat is het?

Hoe zorgen we dat Hilvarenbeek een aantrekkelijke, gezonde gemeente blijft om in te wonen, te werken, te winkelen en te recreëren? Dat beschrijven we in de omgevingsvisie. We leggen daarin vast welke nieuwe ontwikkelingen gewenst zijn. Bijvoorbeeld op het gebied van woningbouw, bedrijvigheid, bereikbaarheid en duurzame energie. We zetten er ook in welke kwaliteiten we willen beschermen of bewaren. Denk bijvoorbeeld aan onze groene omgeving en rijke cultuurhistorie.

Aan de slag

De omgevingsvisie is voor iedereen belangrijk. Daarom maken we de omgevingsvisie samen met inwoners, ondernemers, (maatschappelijke) organisaties, verenigingen en gemeente. We gaan de komende tijd graag met u in gesprek over vragen zoals: 

  • Wat maakt Hilvarenbeek en haar kerkdorpen bijzonder?
  • Hoe moeten onze woonwijken, bedrijventerreinen en het buitengebied er in de toekomst uit zien?
  • Welke ontwikkelingen komen er op ons af?

Maar eerst vragen we u om digitaal te reageren op een aantal stellingen en dilemma’s.

Doet u mee? 

Ga dan naar hilvarenbeek.swipocratie.nl. Swipocratie is een online tool waarmee u eenvoudig en snel – binnen 3 minuten – uw mening kunt geven.

De mening van dorpsgenoten

In de video hoort en ziet u een aantal inwoners en ondernemers. Zij vertellen wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van Hilvarenbeek. 

Stap voor stap

We doorlopen vijf stappen:

Stap 1: december 2022 - april 2023

Hilvarenbeek heeft veel kwaliteiten. We brengen die kwaliteiten in beeld. Dat doen we in eerste instantie samen met vertegenwoordigers van (maatschappelijke) organisaties en verenigingen. Daarbij kijken we ook naar alle ontwikkelingen die op ons afkomen. Deze informatie verwerken we in een eerste 'foto van de leefomgeving'. 

Stap 2: mei - september 2023

We vinden het belangrijk dat inwoners, ondernemers en organisaties zich herkennen in de 'foto van de leefomgeving'. Daarom vragen we u om mee te denken en inbreng te geven. Dat doen we op verschillende manieren. Bijvoorbeeld via een (digitale) vragenlijst en tijdens verschillende activiteiten. We informeren u daar uitgebreid over tegen de tijd dat het speelt. 

Stap 3: oktober 2023 - maart 2024

We gaan aan de slag met de gewenste koers voor de toekomst van Hilvarenbeek. Dat gaat over algemene ambities. En over ambities voor verschillende thema's. U kunt daarbij denken aan thema's als wonen, bedrijvigheid en duurzaamheid. Aan het einde van deze stap ligt er een basis voor de omgevingsvisie. 

Stap 4: januari - juni 2024

In deze stap leggen we de laatste hand aan de omgevingsvisie. Ook gaan we aan de slag met een uitvoeringsprogramma. Daarin komt staan wat er moet gebeuren om de omgevingsvisie te realiseren. En wie wat doet. 

Aan het einde van deze stap leggen we een concept van de omgevingsvisie voor aan het college. Zodra het college akkoord is met de conceptvisie, leggen we de visie ter inzage. Iedereen kan daar dan op reageren. 

Stap 5: juli - december 2024

Na afloop van de ter inzage legging van de concept omgevingsvisie verwerken we alle reacties. Daarna is het woord aan de gemeenteraad en leggen we de visie ter vaststelling voor aan de gemeenteraad. 

Contactpersoon

Marieke van Vree (projectleider gemeente)

E-mail: m.v.vree@hilvarenbeek.nl 

Nieuwsbrieven

Wilt u op de hoogte blijven van de stappen die we zetten? Of vindt u het fijn dat we u informeren wanneer u kunt meedoen? Meldt u zich dan aan voor de nieuwsbrief omgevingsvisie.

Op 23 mei 2023 verstuurden we de eerste nieuwsbrief omgevingsvisie