Leerlingvervoer

Maakt uw kind gebruik van speciaal onderwijs en kan hij/zij niet zelfstandig naar school? Dan komt u in bepaalde gevallen in aanmerking voor een voorziening in het vervoer. Bijvoorbeeld taxivervoer of een bijdrage in de reiskosten. U kunt online een aanvraag doen. Hiervoor heeft u DigiD nodig. 

Heeft u vragen over het online formulier? Bel met ons op (013) 505 83 00 en kies optie 1.

Wat u moet weten

Voorwaarden

Uw kind:

  • kan niet zelfstandig naar school
  • woont in de gemeente Hilvarenbeek
  • zit op een school die het dichtst bij huis is gelegen
  • zit op het speciaal basisonderwijs of speciaal middelbaar onderwijs

Aanvragen

  • Voor ieder schooljaar dat uw kind vervoer nodig heeft, dient u opnieuw een aanvraag in
  • De aanvraag moet ieder jaar vóór 2 mei binnen zijn
  • Wij informeren u binnen 8 weken na het ontvangen van uw aanvraag. We laten u dan weten of uw kind recht heeft op leerlingenvervoer

Niet eens

U kunt binnen zes weken na het besluit bezwaar maken.