Inwonerspanel

We vinden de mening en ideeën van inwoners belangrijk. We betrekken u graag bij het beleid en het bestuur van de gemeente. Een inwonerspanel is één van de mogelijkheden om dit te doen. Sinds 2017 heeft onze gemeente daarom een inwonerspanel. 

Doet u mee?

Als deelnemer aan het Inwonerspanel Hilvarenbeek ontvangt u een aantal keer per jaar via e-mail een uitnodiging om mee te doen aan een online onderzoek. Per onderzoek kost u dit meestal niet meer dan tien minuten. De vragenlijsten zijn in te vullen op een computer, mobiele telefoon of tablet. U kunt zich op ieder gewenst moment afmelden voor deelname.

Iedereen die in de gemeente Hilvarenbeek woont en 16 jaar of ouder is, kan zich aanmelden voor deelname aan het panel. De enige voorwaarde is dat u beschikt over een e-mailadres en toegang heeft tot internet. Vraag dus gerust aan uw huisgenoten of familieleden uit Hilvarenbeek die 16 jaar of ouder zijn of zij ook lid willen worden van het inwonerspanel.

Resultaten onderzoek toerisme en recreatie

In juni 2023 onderzochten wij hoe inwoners denken over verschillende vormen van recreatie en toerisme. Welke voor- en nadelen zien inwoners? Ervaren ze overlast van toeristen? In hoeverre mag de gemeente toerisme stimuleren en wat is hierbij belangrijk? 570 inwoners vulden de vragenlijst in. In de rapportage leest u de resultaten van het onderzoek

Wat u moet weten

Wat we doen met de resultaten

We gebruiken de resultaten van de onderzoeken voor gemeentelijk beleid en om onze dienstverlening en communicatie te verbeteren.  Deelnemers van het panel ontvangen na afloop van een onderzoek altijd een e-mailnieuwsbrief met de belangrijkste onderzoeksresultaten. Ook geven we daarin zoveel mogelijk aan welke aandachtspunten uit het onderzoek naar voren zijn gekomen en wat we hiermee gaan doen.

Eerdere onderzoeken

In 2020 nodigden we inwoners uit om mee te denken over de inkomsten en uitgaven van de gemeente. De gemeenteraad moet belangrijke keuzes maken om de komende jaren de inkomsten en uitgaven in evenwicht te houden.  Maar liefst 1.064 inwoners - waaronder 542 leden van het inwonerspanel - namen de moeite om mee te doen aan het onderzoek. De resultaten deelden we in augustus 2020 met onze inwoners.

In datzelfde jaar vroegen wij u ook wat u vindt van de digitale dienstverlening van de gemeente. Maar liefst 1036 inwoners vulden de vragenlijst - digitaal of op papier - in. Het onderzoek leverde ons waardevolle informatie waarmee we onze dienstverlening kunnen verbeteren.

Wie voert de onderzoeken uit

Het PON & Telos is een onderzoeks- en adviesbureau uit Tilburg dat het panel beheert en ons ondersteunt en adviseert bij het uitvoeren van de onderzoeken. Voor meer informatie zie www.hetpon-telos.nl 

Afmelden voor het inwonerpanel

Wilt u zich afmelden voor deelname aan het Inwonerspanel Hilvarenbeek, stuur dan een e-mail naar inwonerspanel@hilvarenbeek.nl Uw afmelding zal dan zo spoedig mogelijk verwerkt worden. U ontvangt hierover een bericht.

Contactpersoon

Heeft u nog meer vragen over het inwonerspanel? 

Afdeling Klantcontactcentrum (gemeente Hilvarenbeek)

E-mail: inwonerspanel@hilvarenbeek.nl 

Telefoon: (013) 505 83 00