Individuele inkomenstoeslag

Leeft u al 3 jaar van een laag inkomen? Dan kunt u online individuele inkomenstoeslag aanvragen. Hiervoor heeft u DigiD nodig. U vraagt deze uitkering ieder jaar opnieuw aan. Wij beoordelen uw aanvraag en sturen u binnen 8 weken een brief. De uitkering wordt een keer per jaar aan u betaald.

Heeft u geen DigiD of vraagt u deze toeslag liever aan per post? Neem contact met ons op via 013 505 83 00 of vraag DigiD aan via de Rijksoverheid.

Voorwaarden

 • U bent ouder dan 21 jaar
 • U ontvangt nog geen AOW
 • Op de datum van aanvraag was uw besteedbaar inkomen de afgelopen 3 jaar niet meer dan 110% van de geldende bijstandsnorm
 • U heeft weinig tot geen eigen vermogen
 • Er is geen vooruitzicht op inkomensverbetering
 • U kunt deze toeslag jaarlijks aanvragen als de situatie niet verandert
 • U heeft de afgelopen 12 maanden geen maatregel gehad op uw bijstandsuitkering
 • Ontvangt u of uw partner studiefinanciering? U komt dan niet in aanmerking voor inkomenstoeslag
 • Wanneer u in de gevangenis zit, heeft u ook geen recht op toeslag

Hoogte toeslag

In 2024 is de hoogte van de toeslag:

 • €565,00 voor een alleenstaande
 • €727,00 voor een alleenstaande ouder
 • €807,00 voor gehuwden/samenwonenden

Niet eens

Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Dan kunt u hier bezwaar tegen maken.