Hart van Haghorst

Wat is het plan?

Het project Hart van Haghorst gaat over het bouwen van ongeveer 20 woningen in Haghorst en het bouwen van een ruimte met veel functies zoals een basisschool, buitenschoolse opvang, gymzaal en dorpshuis met horeca. Hiermee verhogen we de kwaliteit van het centrum van Haghorst.

Wie bouwt er?

Op dit moment is het nog niet bekend wie de woningen en de multifunctionele ruimte gaat bouwen. Meer informatie volgt op een later moment.

In welke fase is het plan?

Planvoorbereiding

Voorwerk om tot een bestemmingsplan te komen. 

Procedure voor het bestemmingsplan bestemmingsplan

Een bestemmingsplan komt volgens een vaste procedure tot stand. 

We publiceren alle bekendmakingen over bestemmingsplannen op www.overheid.nl en - in verkorte vorm - op de gemeentepagina in huis-aan-huisblad De Hilverbode.

Wilt u deze bekendmakingen automatisch ontvangen per e-mail? Neem dan een abonnement op de e-mailservice van de overheid.

Inspraak

In samenwerking met de dorpscoöperatie Haghorst werkt de gemeente aan het Hart van Haghorst. Via de dorpscoöperatie kunnen belanghebbenden zoals inwoners en organisaties meedoen in het planproces.

Planning

We verwachten dat midden 2024 het bestemmingsplan wordt vastgesteld. Daarna wordt Hart van Haghorst in verschillende fasen gebouwd. We verwachten dat de multifunctionele ruimte in 2027 klaar is. De eerste woningen leveren we op in 2025; de laatste woningen verwachten we in 2028.  

Contactpersonen

Roland Theeuwen (gemeente Hilvarenbeek)

E-mail: r.theeuwen@hilvarenbeek.nl

Leonieke Sibbes (gemeente Hilvarenbeek)

E-mail: l.sibbes@hilvarenbeek.nl