Meldpunt Wet Goed Verhuurderschap

De Wet goed verhuurderschap moet ongewenst gedrag van verhuurders voorkomen. Zoals een te hoge borg vragen, oneerlijke servicekosten rekenen, discrimineren en bedreigen. Werken verhuurders niet volgens die regels? U kunt als huurder hier een melding van maken bij de gemeente. Dit is gratis.

Wat u moet weten

Voor wie

U kunt ongewenst verhuurgedrag van een verhuurder bij de gemeente melden als:  

 • u een particuliere huurwoning zoekt (niet van een woningcorporatie)
 • u een woning huurt van een particuliere verhuurder of verhuurbemiddelaar. Een verhuurbemiddelaar brengt huurders in contact met particuliere verhuurders.
 • u een (buitenlandse) werknemer bent met een werk-huurcontract. U werkt en woont dan via een uitzendbureau.

Huurt u van een woningcorporatie? Meld uw klacht dan bij de corporatie die de woning verhuurt. Die werkt de klacht zelf af.

Wanneer ongewenst gedrag melden

U kunt ongewenst gedrag melden in de volgende situaties.

De verhuurder:

 • discrimineert u
 • bedreigt u of maakt u bang
 • vraagt te hoge borg (meer dan 2 maanden kale huur)
 • maakt geen schriftelijk huurcontract
 • legt geen huurovereenkomst vast die los staat van de werkovereenkomst
 • informeert niet schriftelijk in een taal die de (buitenlandse) werknemer begrijpt
 • geeft u geen goede informatie over:
  • uw rechten en plichten bij de huur van de woning (die niet in het huurcontract staan)
  • de hoogte van de borg en wanneer u die terugkrijgt als het huurcontract stopt
  • informatie hoe u met de verhuurder in contact kunt komen
  • contactinformatie van het meldpunt ongewenst verhuurgedrag
  • de servicekosten: u moet een compleet overzicht van de kosten krijgen. De verhuurder rekent alleen servicekosten die in de wet staan (Burgerlijk Wetboek art 259 en 261 van boek 7).

De verhuurbemiddelaar:

 • vraagt bemiddelingskosten

Na uw melding

U krijgt een bericht van uw melding. De gemeente beoordeelt uw melding zo snel mogelijk. Het is niet altijd mogelijk u daarover te informeren. Blijkt na uw melding dat de verhuur van de woning niet voldoet aan de regels? Dan kan de gemeente de verhuurder verplichten om de woning volgens de regels te verhuren. Of zij geeft de verhuurder een boete. Als de situatie niet heel dringend is, controleert de gemeente de melding later.

Informatie voor verhuurders

Als u niet volgens de regels verhuurt

Houdt u zich als verhuur niet aan de regels? Dan kan de gemeente u een waarschuwing geven of een boete tot € 22.500. Gaat u vaker in de fout dan kan de boete stijgen tot € 90.000. Als dat niet werkt, kan de gemeente het beheer van de woning overnemen. Dat betekent dat u zelf de woning niet meer mag verhuren. 

Wat heeft u nodig

De volgende gegevens vult u in het formulier:

 • uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;
 • gegevens van de verhuurder of de verhuurbemiddelaar waarover u de melding maakt;
 • het adres, als het om een woning gaat die u huurt of wilt huren;
 • beschrijving van de situatie, als dat kan met foto’s en bijlage.

U kunt het formulier ook anoniem invullen. 

Meer weten

Privacyverklaring Wet goed verhuurderschap

De gemeente verwerkt persoonsgegevens van melders en verhuurders. Lees wat dit voor u en uw gegevens betekent in de Privacyverklaring Wet Goed huurderschap.