Studietoeslag

Studeert u en kunt u niet werken door een ziekte of handicap? En heeft u ook geen Wajong-uitkering? Dan kunt u misschien extra geld krijgen voor uw studiekosten. 

Voorwaarden

  • U woont in de gemeente Hilvarenbeek
  • U krijgt studiefinanciering (WSF 2000) of een tegemoetkoming in de studiekosten (WTOS)
  • U krijgt geen Wajong-uitkering of levenlanglerenkrediet
  • U kunt door uw handicap of ziekte geen werk doen naast uw studie en hebt dus geen inkomsten uit werk
  • Uw stagevergoeding is maximaal € 200,60 per maand. Let op: alles boven € 200,60 haalt de gemeente af van uw studietoeslag 

Aanvragen

U vraagt studietoeslag aan met het aanvraagformulier Studietoeslag. U stuurt het volgende mee:

  • Kopie brief toekenning studiefinanciering en/of WTOS
  • Kopie bankpas
  • Kopie bewijs van inschrijving opleiding
  • Stageovereenkomst waarop staat hoeveel stagevergoeding u krijgt
  • Bewijs waaruit blijkt dat u door uw handicap niet kunt werken naast uw studie. Heeft u dit bewijs niet, dan kan het zijn dat we uw aanvraag laten beoordelen door een onafhankelijke arbeidsdeskundige. We laten u dit dan weten

Wanneer krijgt u bericht

Na uw aanvraag bekijken we of u aan alle voorwaarden voldoet. Binnen 8 weken krijgt uw een brief waarin staat of uw recht heeft op de studietoeslag. Als wij een arbeidsdeskundige inschakelen kan dit langer duren. Heeft u recht op studietoeslag, dan maken wij het bedrag binnen 2 weken naar u over.

Hoogte studietoeslag

Wij kijken bij het beoordelen van uw aanvraag niet naar uw vermogen. De hoogte van uw toeslag hangt af van uw leeftijd.

LeeftijdBedrag
21 jaar€ 334,34
20 jaar€ 267,47
19 jaar€ 200,60
18 jaar€ 167,17
17 jaar€ 132,06
16 jaar€ 115,34
15 jaar€ 100,30