Energietoeslag

Huishoudens met een laag inkomen kunnen eenmalig een toeslag van € 1.300 aanvragen vanwege de verhoogde energieprijzen. Als u gebruik maakt van een bijstands- of minimaregeling, of als u een minnelijke schuldregeling volgt bij de Kredietbank Nederland, ontvangt u dit bedrag automatisch op uw rekening. Is dit niet het geval, maar heeft u wel een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm? Dan vraagt u de energietoeslag zelf aan. U vraagt de energietoeslag aan via het digitale formulier. Hiervoor heeft u Digid nodig.

Wat u moet weten

Hoe krijgt u de energietoeslag?

U krijgt de energietoeslag vanzelf als u:

 • op 15 oktober van dit jaar een bijstandsuitkering van de gemeente Hilvarenbeek ontvangt, of
 • op 15 oktober van dit jaar een minnelijke schuldregeling volgt bij de Kredietbank Nederland, of
 • in 2023 een verstrekking vanuit de bijzondere bijstand of een minimaregeling hebt ontvangen.

U hoeft dan niets te doen: de toeslag wordt overgemaakt op het bankrekeningnummer dat bij ons bekend is.

U kunt ook een toeslag aanvragen als u een wettelijke schuldregeling (WSNP) volgt. Hiervoor neemt u contact op met uw WSNP-bewindvoerder.

In alle andere gevallen kunt/moet u de energietoeslag zelf aanvragen. Dus ook als u vorig jaar ook al de energietoeslag had ontvangen.

Wat zijn de voorwaarden om deze toeslag te krijgen?

 • U bent 21 jaar of ouder
 • U bent jonger dan 27 jaar maar hebt geen recht op studiefinanciering of tegemoetkoming in de studiekosten (WTOS)
 • U woont in de gemeente Hilvarenbeek
 • U bent hoofdbewoner van de woning en u betaalt de energierekening van uw eigen bankrekening
 • U heeft een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning (geen rijbewijs)
 • U heeft een inkomen lager of gelijk aan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm. 

Dit inkomen is per maand lager dan de volgende bedragen inclusief vakantietoeslag:

Huishouden21 jaar tot AOW leeftijdVanaf AOW leeftijd
Alleenstaand / alleenstaande ouder € 1459,94€ 1629,19
Samenwonend/gehuwd€ 2085,62€ 2212,32

Wie kan geen energietoeslag krijgen

U krijgt geen energietoeslag als u:

 • in een inrichting verblijft, b.v. een zorginstelling: u heeft dan namelijk geen energiekosten
 • enkel met een briefadres of postbusnummer is ingeschreven in de BRP: ook dan gaan wij ervan uit dat u geen energiekosten heeft
 • een student bent en u in aanmerking komt voor studiefinanciering: bij DUO kunt u een toeslag aanvragen
 • inwonend bent: de hoofdbewoner kan de energietoeslag aanvragen. Maar als u een kamer bewoont en in of via uw kamerhuur voor uw energie betaalt, dan kan het wel. U moet dan wel een kamerhuurcontract hebben met een specificatie voor de energielasten.

Meer informatie

Vragen

Belt u met ons team Inkomen via (013) 5058300 of stuur een mail naar werkeninkomen@hilvarenbeek.nl.

Hulp nodig bij het aanvragen?

Vrijwilligers van Informatiepunt Digitale Overheid en KBO Hilvarenbeek helpen u graag op weg. De Bibliotheek Hilvarenbeek is hiervoor open op de volgende tijden:

 • Maandag en vrijdag: 15.00 – 18.00 uur
 • Dinsdag t/m donderdag: 14.00 – 18.00 uur
 • Zaterdag: 14.00 – 17.00 uur

Ook kunt u langskomen bij de formuliereninloop op maandagochtend van 9.00 tot 10.00 uur bij Farent (Schoolstraat 38, Hilvarenbeek) en op donderdagochtend van 9.30 tot 11.30 uur bij Contour de Twern (Vrijthof 11, Hilvarenbeek). Donderdagochtend is alleen mogelijk op afspraak. U maakt hiervoor een telefonische afspraak via (013) 505 8319.

Tips

Ga naar de website www.gezondverzekerd.nl om te zien welke energieleverancier bij u past. U controleert hier ook of u in aanmerking komt voor de gemeentelijke collectieve zorgverzekering.

Ga naar www.geldfit.nl. Daar controleert u hoe goed u rond komt met uw geld en waar u allemaal recht op heeft.

Beide websites zijn gratis, vrijblijvend en anoniem, tenzij u ervoor kiest om persoonlijk advies te krijgen.