Werkzaamheden

Een overzicht van actuele werkzaamheden en verkeersmaatregelen binnen de gemeente Hilvarenbeek.

Gedeelte van de Wilhelminadijk afgesloten in Haghorst

Wat: Gedeelte van de Wilhelminadijk afgesloten voor het vekeer in verband met werkzaamheden van Rijkswaterstaat aan de spuisluis Wilhelminakanaal in de Haghorst. Op de rijbaan Moergestelseweg ter hoogte van de spuisluis wordt een halve wegafzetting toegepast met inzet van verkeersregelaars.
Wanneer: vrijdag 23 februari tot en met maandag 4 maart 2024.

Biestsestraat afgesloten

Wat: Biestsestraat vanaf huisnummer 60 is afgesloten voor auto's en andere motorvoertuigen in verband met werkzaamheden van Enexis. Met bebording geven we een omleidingsroute aan. De omleiding gaat via de Akkerstraat, Kanaaldijk en het Vossenhol van en naar het centrum van Biest-Houtakker. De kruising Biestsestraat en de Akkerstraat blijft open.
Wanneer: 19 februari tot 15 maart. Na 15 maart is een halve rijbaan afgezet tot 5 april

Werkzaamheden Rijtseweg Molenstraat Diessen

Wat: herinrichten van de rijbaan Rijtseweg en Molenstraat. Tijdens de werkzaamheden sluiten we per fase gedeeltes van de weg af voor het doorgaande verkeer. Met bebording geven we een omleidingsroute aan. Wij zorgen ervoor dat panden die binnen de werkzaamheden vallen te voet en met de fiets bereikbaar blijven.
Wanneer: Vanaf 19 februari tot en met medio mei 2025. 
Wie: Brabant Water vervangt de waterleiding. Enexis gaat, waar nodig, de gasleiding en elektra kabels aanpassen.  
Contactpersoon gemeente: Frans de Brouwer

Planning:

Wegvak afgeslotenPeriode
Doodlopende zijstraat Rijtseweg19 februari tot en met 22 maart
Rijtsweg van Julianastraat tot huisnummer 2826 februari tot en met 8 mei 2024
Rijtseweg huisnummer 38 tot Zijthorst13 mei tot en met 19 juli 2024
Zijthorst tot School26 augustus tot en met 11 oktober 2024
School tot Lombartsstraat 14 oktober tot en met 20 december 2024
Kruising Molenstraat - Lombartsstraat10 maart tot en met 28 maart 2025
Molenstraat tussen Lombartsstraat en Sprenkeleind10 maart tot en met 13 mei 2025
Kruising Molenstraat - Sprenkeleind30 april tot en met 13 mei 2025

Contactpersonen

Heeft u inhoudelijke vragen over werkzaamheden en onderhoud? Neem dan contact op met ons.

Team Openbare werken

E-mailadres: gemeente@hilvarenbeek.nl 

Telefoon: (013) 505 83 00

Wegwerkzaamheden vermelden wij op een online kaart