Vroonacker 4

Wat is het plan?

De komende jaren worden ongeveer 140 woningen gerealiseerd in het nieuwe woongebied Vroonacker 4 in Diessen. Het gaat om woningen voor starters, senioren en doorstromers. Er komen koopwoningen en huurwoningen.

Wie bouwt?

Meer informatie over de bouw van de woningen volgt op een later moment. 

In welke fase is het plan?

Planvoorbereiding

Dit is het voorwerk om tot een bestemmingsplan te komen. 

Procedure voor het bestemmingsplan

Een bestemmingsplan komt volgens een vaste procedure tot stand.

We publiceren alle bekendmakingen over bestemmingsplannen op deze website en - in verkorte vorm - op de gemeentepagina in huis-aan-huisblad De Hilverbode.

Wilt u bekendmakingen over bestemmingsplannen automatisch ontvangen per e-mail? Abonneert u zich dan op de e-mailservice van de overheid

In uitvoering

Inspraak

Tijdens de procedure voor het bestemmingsplan zijn er meerdere momenten waarop u een reactie kunt geven. Vooruitlopend daarop organiseerden we een omgevingsdialoog op 14 maart en stelden we een digitale enquêtetool open. De reactietermijn liep tot 5 april 2022. 

Planning

De start van de bouw hangt onder meer af van de voortgang van de procedure voor het bestemmingsplan. De bestemmingsplanprocedure start hoogstwaarschijnlijk eind 2022. 

Contactpersoon

Suzanne Ouwerkerk (gemeente Hilvarenbeek)

E-mail: s.ouwerkerk@hilvarenbeek.nl

Op de hoogte blijven?

Wilt u geïnformeerd worden wanneer we een volgende stap zetten? Geef dan uw e-mailadres door aan Carry Damen