Vroonacker 4

Wat is het plan?

De komende jaren worden ongeveer 140 woningen gerealiseerd in het nieuwe woongebied Vroonacker 4 in Diessen. Het gaat om woningen voor starters, senioren en doorstromers. Er komen koopwoningen en huurwoningen.

Wie bouwt?

Meer informatie over de bouw van de woningen volgt op een later moment. 

In welke fase is het plan?

Planvoorbereiding

Dit is het voorwerk om tot een bestemmingsplan te komen. 

Procedure voor het bestemmingsplan

Een bestemmingsplan komt volgens een vaste procedure tot stand.

We publiceren alle bekendmakingen over bestemmingsplannen op deze website en - in verkorte vorm - op de gemeentepagina in huis-aan-huisblad De Hilverbode.

Wilt u bekendmakingen over bestemmingsplannen automatisch ontvangen per e-mail? Abonneert u zich dan op de e-mailservice van de overheid

In uitvoering

Inspraak

Tijdens de procedure voor het bestemmingsplan zijn er meerdere momenten waarop u een reactie kunt geven.

Omgevingsdialoog op 8 december 2022

Vooruitlopend op de bestemmingsplanprocedure organiseren we op donderdag 8 december 2022 een omgevingsdialoog in De Eenhoorn, Theresiastraat 11 in Diessen. De bijeenkomst begint om 19.30 uur. Wilt u hierbij aanwezig zijn, dan kunt u zich aanmelden tot 6 december 2022 bij Carry Damen

Het is ook mogelijk om de bijeenkomst digitaal te volgen. Op 8 december vindt u op deze pagina de link om de livestream te volgen. 

Digitaal reageren vanaf 8 december tot en met 22 december 2022

Na de bijeenkomst stellen we een zogenoemde 'Maptionnaire' open. Dat is een enquêtetool waarmee we reacties op een ruimtelijke plan ophalen. U kunt hierin aangeven wat u positief vindt aan het plan en waar u kansen ziet voor verbetering of aanvulling. Na de informatiebijeenkomst vindt u op deze pagina de link naar de Maptionnaire. 

Eerdere omgevingsdialoog

Op 14 maart 2022 organiseerden we voor de eerste keer een omgevingsdialoog over Vroonacker 4 en stelden we een digitale enquêtetool open. U kunt de presentatievideo van deze avond terugkijken. Ook de resultaten van de digitale enquête kunt u nog inzien. 

Planning

De start van de bouw hangt onder meer af van de voortgang van de procedure voor het bestemmingsplan. De bestemmingsplanprocedure start hoogstwaarschijnlijk medio 2023. 

Contactpersoon

Suzanne Ouwerkerk (gemeente Hilvarenbeek)

E-mail: s.ouwerkerk@hilvarenbeek.nl

Op de hoogte blijven?

Wilt u geïnformeerd worden wanneer we een volgende stap zetten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief Vroonacker 4

Bekijk ook de nieuwsbrief Vroonacker 4 van de maand november 2022.