Vroonacker 4

Wat is het plan?

De komende jaren worden ongeveer 140 woningen gerealiseerd in het nieuwe woongebied Vroonacker 4 in Diessen. Het gaat om woningen voor starters, senioren en doorstromers. Er komen koopwoningen en huurwoningen.

Wie bouwt?

Meer informatie over de bouw van de woningen volgt op een later moment. 

In welke fase is het plan?

Planvoorbereiding

Dit is het voorwerk om tot een bestemmingsplan te komen. 

Procedure voor het bestemmingsplan

Op dit moment loopt de procedure voor het bestemmingsplan. 

Een bestemmingsplan komt volgens een vaste procedure tot stand.

We publiceren alle bekendmakingen over bestemmingsplannen op deze website en - in verkorte vorm - op de gemeentepagina in huis-aan-huisblad De Hilverbode.

Wilt u bekendmakingen over bestemmingsplannen automatisch ontvangen per e-mail? Abonneert u zich dan op de e-mailservice van de overheid

In uitvoering

Inspraak

Het ontwerpbestemmingsplan lag ter inzage tot 4 januari 2024 ter inzage. De komende tijd beoordelen we de ingediende zienswijzen. 

Planning

De start van de bouw hangt onder meer af van de voortgang van de procedure voor het bestemmingsplan.

De planning is om het bestemmingsplan voor de zomer van 2024 te laten vaststellen door de gemeenteraad. 

 

Contactpersoon

Suzanne Ouwerkerk (gemeente Hilvarenbeek)

E-mail: s.ouwerkerk@hilvarenbeek.nl

Op de hoogte blijven?

Wilt u geïnformeerd worden wanneer we een volgende stap zetten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief Vroonacker 4

Bekijk de laatste nieuwsbrief van november 2023.