Vossenhol

Wat is het plan?

Aan het Vossenhol 17 in Biest-Houtakker wordt een agrarisch bedrijf gesaneerd. Er komt een klein nieuw woongebied met 28 woningen. Het plan is om hier een gevarieerd aanbod aan woningen te realiseren met:

  • woningen voor starters 
  • rijwoningen
  • vrijstaande woningen
  • woningen voor senioren

Bij de toewijzing van deze woningen wordt het gemeentelijk toewijzingsbeleid gehanteerd. Om in aanmerking te komen moet u zijn ingeschreven op de gemeentelijke wachtlijst voor woningen en bouwgrond. 

Wie bouwt er?

Van der Weegen Bouwgroep ontwikkelt dit project. Meer informatie over de bouw van de woningen volgt op een later moment. Heeft u interesse? En wilt u meedenken over uw eventuele nieuwe woonomgeving? Meldt u zich dan aan bij Van der Weegen.

In welke fase is het plan?

Planvoorbereiding

Dit is het voorwerk om tot een bestemmingsplan te komen. 

Procedure voor het bestemmingplan

Een bestemmingsplan komt volgens een vaste procedure tot stand. 

We publiceren alle bekendmakingen over bestemmingsplannen op www.overheid.nl en - in verkorte vorm - op de gemeentepagina in huis-aan-huisblad De Hilverbode.

Wilt u deze bekendmakingen automatisch ontvangen per e-mail? Neem dan een abonnement op de e-mailservice van de overheid.

In uitvoering

Inspraak?

Tijdens de procedure voor het bestemmingsplan zijn er meerdere momenten waarop u inspraak kunt hebben. Het eerstvolgende moment waarop u kunt reageren is wanneer het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt. Op donderdag 7 april 2022 ondertekenden we met Van der Weegen Bouwontwikkeling de anterieure overeenkomst. Nog vóór de zomer verwachten we de bestemmingsplanprocedure te gaan starten.

Planning

Het is de bedoeling om het ontwerpbestemmingsplan voor de zomer van 2022 ter inzage te leggen. 

Bestemmingsprocedure

Contactpersonen

Chantal Gulickx (Van der Weegen Bouwgroep)

E-mail: c.gulickx@vanderweegen.nl

Maaike van Dam ( gemeente Hilvarenbeek)

E-mail: m.v.dam@hilvarenbeek.nl