Verzekering voor vrijwilligers

Voor vrijwilligers en mantelzorgers hebben wij een collectieve verzekering afgesloten bij Centraal Beheer. Vrijwilligers en mantelzorger kunnen hier gebruik van maken.

Wat u moet weten

  • De verzekering is er voor vrijwilligers die voor een organisatie of vereniging onbetaald werkzaamheden verrichten
  • Ook mantelzorgers en maatschappelijke stagiaires zijn verzekerd
  • Leden van een organisatie of vereniging zijn niet verzekerd
  • Ook beroepskrachten kunnen geen gebruik maken van deze verzekering
  • De verzekering vervangt niet uw eigen aansprakelijkheidsverzekering. Zeg deze dus niet op

Schade melden

  • Om schade te melden gebruikt u het schadeformulier van Centraal Beheer
  • Vul dit zo volledig mogelijk in en zet uw handtekening 
  • Stuur het naar gemeente@hilvarenbeek.nl of via post naar Gemeente Hilvarenbeek Postbus 3, 5080 AA Hilvarenbeek
  • Wij melden de schade bij Centraal Beheer
  • Centraal Beheer handelt de schade verder met u af

Meer informatie

 Meer informatie vindt u op de website van Centraal Beheer  

Op deze pagina