Kan ik het tellen van de stemmen bijwonen?

De stembureaus sluiten woensdag 22 november 21.00 uur. Daarna tellen de leden van elk stembureau (handmatig) de in dat stembureau uitgebrachte stemmen. U mag deze zogeheten stemopneming bijwonen. De voorzitter van het stembureau zorgt ervoor dat het tellen goed verloopt. 

Lees meer informatie over stemmen tellen op de website van de Rijksoverheid.

 

Zitting van het Gemeentelijk Stembureau

De zitting van het Gemeentelijk Stembureau voor de verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer is op donderdag 23 november om 10.00 uur in het gemeentehuis. Deze zitting is openbaar. De uitslagen worden bekend gemaakt via onze website. 

Iedereen die dat wil kan (vermoedens van) fouten in een proces-verbaal melden bij het Centraal Stembureau (CSB). Dit kan tot 48 uur vóór de zitting van dit CSB. 
De link voor melding van fouten zal op onze website geplaatst worden na publicatie van de processen-verbaal.

Het CSB houdt zo spoedig mogelijk, maar niet eerder dan op de achtste dag na de stemming, een openbare zitting om de uitslag vast te stellen.