Iemand anders laten stemmen

Iemand anders kan voor u stemmen. Dat kan op twee manieren:

  1. Via een onderhandse volmacht
    Vul de achterkant van uw stempas in. Geef uw stempas mee aan de persoon die voor u gaat stemmen. Geef ook een kopie van uw identiteitsbewijs mee. Dit mag ook een foto zijn op een mobiele telefoon of tablet. Zorg dat de foto goed leesbaar is.

  2. Via een schriftelijke volmacht
    Dit kunt u aanvragen via een digitaal formulier. Hiervoor heeft u DigiD nodig. U kunt maximaal twee volmachten aanvragen. U kunt maximaal twee volmachten aanvragen. Het formulier moet uiterlijk vrijdag 17 november bij ons binnen zijn.

De persoon die voor u gaat stemmen, kan de volmachtstem alleen tegelijkertijd met zijn eigen stem uitbrengen.