Hulp in het stemhokje

Kunt u door een lichamelijke beperking zelf niet stemmen? Dan mag u hulp krijgen in het stemhokje. U kunt zelf iemand meenemen om te helpen, of een stembureaulid om hulp vragen.

In alle stembureaus hangt een vergrote kandidatenlijst. Daarnaast is in elk geval één leesloep aanwezig, die de tekst op het stembiljet vergroot.