Carbidschieten

U heeft toestemming nodig wanneer u wilt gaan carbidschieten. Dit vraagt u uiterlijk 3 weken van te voren aan. U houdt zich aan de voorwaarden. U vraagt toestemming digitaal aan. Hiervoor heeft u DigiD nodig.

Regels

Voor het carbidschieten gelden de volgende regels:

 • Carbidschieten vindt enkel plaats buiten de bebouwde kom.
 • Er wordt niet geschoten met harde materialen, zoals metalen busdeksels.
 • Bij het carbidschieten moeten voorzorgsmaatregelen worden genomen, zodat op de schietlocatie geen reĆ«el gevaar of schade kan optreden voor mens of milieu.
 • Het carbidgas moet op een veilige manier worden aangestoken. Direct aansteken met een aansteker is niet toegestaan.

Voorwaarden

Wanneer u wilt gaan carbidschieten, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 1. De persoon die carbidschiet of daarbij helpt is 18 jaar of ouder.
 2. De persoon die carbidschiet of daarbij helpt mag niet onder invloed van alcohol of drugs zijn.
 3. De inhoud van de bus waarmee geschoten wordt is maximaal 40 liter. 
 4. De vaten zijn afgesloten met zacht materiaal, zoals een voetbal.
 5. Binnen een cirkel van 100 meter rond de plaats waar het carbidschieten plaatsvindt mogen niet meer dan twee bussen gebruikt worden voor het carbidschieten dan wel gebruiksklaar aanwezig worden gehouden voor carbid schieten.
 6. Het vrije schootsveld bedraagt ten minste 75 meter en binnen deze ruimte zijn geen openbare paden of wegen gelegen.
 7. Carbidschieten mag alleen in de tegengestelde richting van de dichtstbij gelegen woonbebouwing.
 8. De locatie waar het carbidschieten plaatsvindt ligt op ten minste:
  1. 75 meter van de woonbebouwing;
  2. 300 meter van medische en zorginstellingen;
  3. 300 meter van inrichtingen waar dieren worden gehouden.
 9. De locatie waar het carbidschieten plaatsvindt wordt afgesloten met linten of ander vergelijkbaar materiaal zodat toeschouwers niet in de nabijheid van de melkbussen en niet in de schietrichting kunnen komen.
 10. De toeschouwers moeten op ten minste 25 meter afstand van het carbid schieten worden gehouden
 11. Er mogen geen acties worden uitgevoerd, waarvan de persoon die het carbidschieten uitvoert, weet of had kunnen vermoeden dat daardoor gevaar, schade of hinder kan optreden voor mens en milieu.

Beslissing

Is uw melding goedgekeurd? Dan ontvangt u ook de toestemming hiervoor. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Naast de toestemming die u nodig heeft voor carbidschieten, kan het zijn dat u ook nog een evenementenvergunning nodig heeft, bijvoorbeeld wanneer u objecten groter dan 25m2 wilt plaatsen of alcohol wilt gaan schenken. Aan het aanvragen van een evenementenvergunning zijn kosten verbonden.