Legalisatie handtekening

Moet u bewijzen dat uw handtekening op een document van u is? U kunt uw handtekening laten legaliseren. U zet dan bij de gemeente uw handtekening op het document waar een gemeenteambtenaar bij is. U moet hiervoor een afspraak maken.

Meenemen

  • Uw identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs)
  • Het document waarop u de handtekening wilt plaatsen

Wat u moet weten

Garantstelling of logiesverstrekking

Om een visum te kunnen krijgen, hebben bezoekers die u krijgt uit niet-Europese landen een bewijs van garantstelling of logiesverstrekking nodig. Met een logiesverstrekking bevestigt u dat bezoek uit het buitenland bij u verblijft.

Met een garantstelling verklaart u ook financieel garant te staan voor het bezoek. Een garantstelling is nodig als uw bezoeker onvoldoende inkomen heeft. U vult het formulier van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in. Deze vindt u op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst. U ondertekent het formulier nog niet.

Gaat het om garantstelling en heeft u een echtgenoot of geregistreerd partner, dan moet ook hij/zij dit formulier samen met u persoonlijk aan de balie ondertekenen.

Kosten 2024

Het legaliseren van een handtekening kost € 10,65.