Uittreksel burgerlijke stand

Een uittreksel burgerlijke stand heeft u nodig als bewijs van bijvoorbeeld uw geboorte, een huwelijk of echtscheiding in de gemeente Hilvarenbeek. Als u het uittreksel online aanvraagt met uw DigiD, sturen we het binnen 5 werkdagen naar u toe. 

Vraagt u het uittreksel liever aan op het gemeentehuis? Maak dan een afspraak.

Nodig bij de aanvraag

Als u het uittreksel aanvraagt bij de balie van het gemeentehuis, dan neemt u mee:

  • Een geldig identiteitsbewijs
  • Een pinpas
  • Vraagt u het uittreksel voor iemand anders aan? Neem dan ook het ingevulde en ondertekende machtigingsformulier mee. Neem ook een identiteitsbewijs van diegene mee.

Wat u moet weten

Aanvragen voor ouders of kinderen

Ouders en kinderen kunnen voor voor elkaar een uittreksel opvragen. Hiervoor is geen machtiging nodig. 

Soorten uittreksels

Een akte is een officieel document. In zo'n akte heeft de gemeente een belangrijke gebeurtenis in uw leven vastgelegd. Zoals een geboorte, huwelijk, partnerschap, beëindiging partnerschap, echtscheiding of overlijden. U kunt uittreksels (kopieën) van verschillende aktes aanvragen.

Huwelijksakte of partnerschapsakte

U vraagt een uittreksel van de huwelijksakte aan op in de plaats waar u de verbintenis aanging.

Bewijs van echtscheiding

Dit is een afschrift van de huwelijksakte of partnerschapsakte met een vermelding echtscheiding of ontbinding. Dit vraagt u aan bij de gemeente waarin u het huwelijk sloot of uw partnerschap heeft geregistreerd.

Geboorteakte

U vraagt een uittreksel van de geboorteakte op in de plaats waar u of uw kind is geboren.

Overlijdensakte

U vraagt een uittreksel van de overlijdensakte aan in de gemeente waar iemand is overleden.

Bewijs dat u woont in de gemeente Hilvarenbeek

Dat doet u met een uittreksel basisregistratie personen (BRP).

Kosten 2024

Soort uittreksel Kosten
Uittreksel/ afschrift burgerlijke stand € 16,60

Formulier