Slibbroek-Noord

Wat is het plan?

Op de locatie Slibbroek-Noord in Hilvarenbeek komt een bedrijventerrein met woon-werkkavels en bedrijfskavels van 1.000 m2 tot 2.500 m2. De kavels zijn geschikt voor bedrijven in milieucategorie 1 en 2. Slibbroek-Noord vormt de afronding van het bedrijventerrein Slibbroek. 

We ontwikkelen nieuwe bedrijventerreinen om tegemoet te kunnen komen aan de vraag van Hilvarenbeekse ondernemers. Naast bedrijventerrein Slibbroek-Noord werken we ook aan het nieuwe bedrijventerrein Mierbeek-Noord

In welke fase is het plan?

Planvoorbereiding

Voorwerk om tot een bestemmingsplan te komen.

Procedure voor het bestemmingsplan

Een bestemmingsplan komt volgens een vaste procedure tot stand.

We publiceren alle bekendmakingen over bestemmingsplannen op deze website en - in verkorte vorm - op de gemeentepagina in huis-aan-huisblad De Hilverbode.

Wilt u bekendmakingen over bestemmingsplannen automatisch ontvangen per e-mail? Abonneert u zich dan op de e-mailservice van de overheid

In uitvoering

Inspraak

Bij iedere fase van de bestemmingsplanprocedure kunt u reageren op het plan. De eerstvolgende gelegenheid om te reageren is bij het ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan. 

Planning

Zodra er meer informatie is over de planning, leest u het hier.

 

Contactpersoon

Gemeente Hilvarenbeek

Email: gemeente@hilvarenbeek.nl

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom Slibbroek-Noord? Neem dan een abonnement op de nieuwsbrief Slibbroek-Noord. 

Bekijk nieuwsbrief Slibbroek-Noord van februari 2023. In deze nieuwsbrief blikken we terug op de informatieavond van 23 januari. In de nieuwsbrief vindt u een verwijzing naar de presentatie en het verslag van de avond. En naar de respons op de vragen die via Mentimeter werden gesteld.