Slibbroek-Noord

Wat is het plan?

Op de locatie Slibbroek-Noord in Hilvarenbeek komt een bedrijventerrein met woon-werkkavels en bedrijfskavels van 1.000 m2 tot 2.500 m2. De kavels zijn geschikt voor bedrijven in milieucategorie 1 en 2. Slibbroek-Noord vormt de afronding van het bedrijventerrein Slibbroek. 

We ontwikkelen nieuwe bedrijventerreinen om tegemoet te kunnen komen aan de vraag van Hilvarenbeekse ondernemers. Naast bedrijventerrein Slibbroek-Noord werken we ook aan het nieuwe bedrijventerrein Mierbeek-Noord

In welke fase is het plan?

Planvoorbereiding

Procedure voor het bestemmingsplan

Een bestemmingsplan komt volgens een vaste procedure tot stand.

We publiceren alle bekendmakingen over bestemmingsplannen op deze website en - in verkorte vorm - op de gemeentepagina in huis-aan-huisblad De Hilverbode.

Wilt u bekendmakingen over bestemmingsplannen automatisch ontvangen per e-mail? Abonneert u zich dan op de e-mailservice van de overheid

In uitvoering

Inspraak

Bij iedere fase van de bestemmingsplanprocedure kunt u reageren op het plan. De eerstvolgende gelegenheid om te reageren is bij het ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan. 

Omgevingsdialoog

Op 15 november organiseerden we voor de tweede keer een digitale omgevingsdialoog om met inwoners en ondernemers in gesprek te gaan over de bijgestelde plannen. U kunt de opnamen van de bijeenkomst terugkijken. We betrekken de reacties uit de tweede omgevingsdialoog bij de afwegingen voor het ontwerpbestemmingsplan.

Planning

Het was de planning om het ontwerpbestemmingsplan voor de zomer van 2022 ter inzage te leggen zodat de gemeenteraad het bestemmingsplan kon vaststellen in het najaar. Die planning gaan we helaas niet halen. Wij hebben het concept-ontwerp bestemmingsplan inmiddels ter beoordeling naar andere overheden gezonden. Binnenkort verwachten wij hun commentaar te kunnen verwerken. We verwachten nu dat we het bestemmingsplan na de zomer ter inzage kunnen leggen. Zodra we meer inzicht hebben in de exacte planning leest u het hier.

Toewijzingsbeleid en inschrijfprocedure

In de tussentijd hebben wij gewerkt aan een toewijzingsbeleid voor onze bedrijventerreinen. Aan de hand van het toewijzingsbeleid bepalen we straks wie welk kavel toegewezen krijgt. Daarbij kijken we bijvoorbeeld naar lokale binding en duurzaamheid. Op dit moment werken we nog aan het beleid voor Slibbroek-Noord. Voor onze andere ontwikkeling (bedrijventerrein Mierbeek-Noord) zijn we al wat verder gevorderd. Het beleid voor Mierbeek-Noord vormt straks een blauwdruk voor het beleid voor Slibbroek-Noord. De raadscommissie Ruimte heeft hier op 7 juli 2022 over gesproken. Bent u hier benieuwd naar? U kunt de vergadering hier terugluisteren. 

 

Contactpersoon

Wim van den Haak (gemeente Hilvarenbeek)

E-mail: w.vd.haak@hilvarenbeek.nl