REKS | Samenwerken aan een duurzame regio

Het klimaat verandert en fossiele brandstoffen raken op. De gevolgen hiervan op onze leefomgeving worden steeds meer zichtbaar. We krijgen te maken met steeds extremere weersverschijnselen, wateroverlast door stevige buien en extreem hete zomers.

Wat gaan we doen?

Alle regio’s in Nederland hebben plannen gemaakt over hoe en waar ze energie kunnen besparen. Waar ze duurzame energie met zon en wind kunnen opwekken. En welke mogelijkheden er zijn voor het verwarmen van onze huizen zonder aardgas.Deze plannen komen allemaal samen in een zogenaamde RES, een Regionale Energie Strategie.

In onze regio, Hart van Brabant, kijken we óók hoe we onze omgeving kunnen aanpassen aan het veranderende klimaat. Daarom heet de RES in de regio Hart van Brabant een REKS: een Regionale Energie- en Klimaat strategie. Met een extra “K” erbij.

In de video hieronder leggen we alles uit.

Waarom doen we het?

In de REKS is vastgelegd op welke manier de gemeenten en waterschappen in de regio Hart van Brabant samen met de provincie bijdragen aan het Klimaatakkoord.

Wat merkt u daarvan?

Uitvoering van de REKS zorgt voor veranderingen in onze leefomgeving. Dat is onvermijdelijk, en daarom moeten inwoners mee kunnen denken en doen, en ook (financieel) kunnen profiteren van de overstap op duurzame energie. Daarover maken we in regioverband duidelijke afspraken.

Wat kunt u zelf doen?

Een aantal projecten uit de REKS is al wat concreter. Daar werken we in regioverband toe naar een planproces. Dat gaat bijvoorbeeld om de energiehub bij De Baars (nabij knooppunt De Baars bij de A58 en A65). Ook bewoners en gebruikers van het gebied worden daarbij betrokken.

Meer informatie

Meer informatie over de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS) vindt u op de website van de Regio Hart van Brabant. Hier kunt u zich ook aanmelden voor de REKS nieuwsbrief.

Contactpersonen

Rik Heesters (projectleider)

E-mailadres: r.heesters@hilvarenbeek.nl