Samenlevingsakkoord 2022 - 2026

Samenlevingsakkoord is in concept klaar

Het samenlevingsakkoord gaat de de basis vormen voor het programma van de gemeenteraad in de komende vier jaar. Hierin staat op hoofdlijnen wat de raad deze raadsperiode wil bereiken. De formerende partij HOI Werkt heeft iedereen tot en met 12 juni 2022 de gelegenheid geboden om te reageren. HOI verwerkt de reacties en biedt het samenlevingsakkoord aan de gemeenteraad aan zodat de raad het kan vaststellen.