Opvang ontheemden

Gemeenten in de regio Hart van Brabant zoeken samen naar mogelijkheden voor extra opvang.

Nederlandse gemeenten hebben een verantwoordelijkheid als het gaat om de opvang van ontheemden. Daarmee bedoelen we vluchtelingen uit Oekraïne, asielzoekers en statushouders. Al deze mensen hebben een veilige plek nodig om te wonen. Tijdelijk of voor langere tijd. De verwachting van de regering is dat het aantal vluchtelingen dat naar Nederland komt het komende jaar groeit. Er is dan ook meer opvang nodig.

Het Rijk roept iedere gemeente op om extra opvangcapaciteit te realiseren. Dat mag op korte termijn met inzet van (crisis)noodopvang, maar moet op de langere termijn zijn ingericht met duurzame opvangplekken. Het Rijk bereidt aanvullend wetgeving voor die gemeenten verplicht een evenredig aandeel in de opvang te leveren (de zogenoemde Spreidingswet). De recente val van het kabinet werpt mogelijk een ander licht op de inwerkingtreding van die nieuwe wetgeving. Uiteraard volgen we de ontwikkelingen op de voet.

Onze opgave

In de regio Hart van Brabant slaan we de handen ineen om deze opgave voor extra opvangplekken samen mogelijk te maken. Iedere gemeente heeft een taakstelling gekregen om evenredig bij te dragen aan het vraagstuk. Het uitgangspunt is dat we voor de totale vraag voor de verschillende doelgroepen voldoende plekken realiseren in onze regio. Voor Hilvarenbeek ligt hierin een opgave om enkele tientallen extra opvangplekken te realiseren in 2024. Dat doen we graag op een manier die past bij onze gemeente. Het precieze aantal en doelgroep is afhankelijk van landelijke voorspellingen en zal in samenspraak binnen de regio worden bepaald.

Hoe gaan we dat doen?

Na de zomer gaan we in gesprek met de raad en de samenleving. Het realiseren van opvangplekken is niet eenvoudig en kan op verschillende manieren. Grootschalig of kleinschalig. In de kernen of het buitengebied. Met hulp van particulieren of juist volledig in eigen regie. Snel en tijdelijk of juist duurzaam en flexibel. Ieder scenario heeft voor- en nadelen. We gaan daarom eerst in gesprek met raad en samenleving over wat we belangrijk vinden bij huisvesting en inburgering van ontheemden. Uit dit gesprek halen we de randvoorwaarden waaraan we mogelijke opvangplekken en initiatieven kunnen toetsen. We kijken daarbij ook naar gemeentelijk beleid.

Mogelijke opvangplekken

Binnen de randvoorwaarden gaan we vervolgens op zoek naar mogelijke opvangplekken. Op basis van de eerder opgehaalde randvoorwaarden beoordelen we mogelijke opvangplekken en vindt een eerste selectie plaats. Van de meest geschikte plekken brengen we de mogelijkheden en onmogelijkheden verder in beeld.

Tot slot

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief. Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht? Stuur een mail naar ontheemden@hilvarenbeek.nl.

Terug naar overzicht