Geheimhouding persoonsgegevens BRP

Wilt u dat de gemeente uw persoonsgegevens niet aan overheidsinstellingen doorgeeft? Lees hoe u dit regelt.

Van alle inwoners van Hilvarenbeek zijn gegevens opgenomen in de Basisregistratie Personen (BRP). Deze gegevens worden in veel gevallen automatisch verstrekt aan overheidsinstellingen en enkele bijzondere maatschappelijke instellingen, zoals pensioenfondsen, voor zover dat noodzakelijk is voor hun wettelijke taken. Deze instellingen baseren hun beslissingen op de informatie die zij uit de basisregistratie van de gemeente hebben ontvangen.

Het gaat om:

  • Naam- en adresgegevens
  • Gegevens over een eventueel huwelijk of geregistreerd partnerschap
  • Uw nationaliteit
  • Ouders en eventuele kinderen

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bepaalt welke informatie aan deze instanties wordt verstrekt. Deze gegevensverstrekking voor publiekrechtelijke doeleinden kunt u niet voorkomen omdat deze verplicht is.

Geheimhouding aanvragen

U kunt geheimhouding van uw persoonsgegevens aanvragen bij het team Burgerzaken/KCC van de gemeente Hilvarenbeek.  Deze beperking geldt voor alle persoonsgegevens in de BRP.

Vraag via deze link geheimhouding aan.

Verhuizing

Als u binnen de gemeente verhuist waar u geheimhouding heeft aangevraagd, blijft de geheimhouding van de gegevens bestaan. Het verzoek is niet aan een bepaalde termijn gebonden. Ook als u verhuist naar een andere gemeente dan hoeft u in de nieuwe gemeente niet opnieuw een verzoek tot geheimhouding te doen.Als u wilt weten aan wie in het afgelopen jaar over u gegevens zijn verstrekt uit de BRP, dan kunt u daarvan een overzicht opvragen bij de gemeente

Juiste gegevens

Het is belangrijk dat de gegevens die over u in de BRP zijn opgenomen juist en actueel zijn. Als u daaraan twijfelt, neemt u dan contact op met het team Burgerzaken/KCC. Op www.hilvarenbeek.nl/geheimhouding-persoonsgegevens kunt u lezen hoe u uw aanvraag om geheimhouding kunt indienen.

Inzage in uw gegevens

In de app “MijnGegevens” van Rijksoverheid kunt u op een eenvoudige wijze uw gegevens inzien. De app is gratis en te downloaden in uw app-store.

 

Terug naar overzicht