Geen bestrijdingsmiddel eikenprocessierups meer

We zetten geen biologisch bestrijdingsmiddel meer in tegen de eikenprocessierups.

Een nest van de eikenprocessierups

Een nest van de eikenprocessierups

Vorige zomer was er weinig overlast van de eikenprocessierups, er zijn weinig meldingen van overlast gedaan. Er waren niet veel nesten en de nesten die er waren zaten verspreid over de hele gemeente. Hoe het er dit jaar uit zal zien, is niet goed te voorspellen. Wat wel zeker is, is dat we geen biologisch bestrijdingsmiddel meer gebruiken. De raad heeft daarvoor een motie ingediend.

Natuurlijke bestrijding

Vanaf dit jaar kiezen we voor een natuurlijke bestrijding van de eikenprocessierups. In 2020 zijn er in onze gemeenten meer dan 1500 nestkastjes opgehangen. Vogels, maar ook allerlei insecten dragen bij aan de natuurlijke bestrijding van de eikenprocessierups doordat ze die eten. De koolmees is bekend, maar ook de koekoek, wielewaal en specht eten de rups als die groot is (en brandharen heeft). Kleinere vogels zoals winterkoning, roodborst en pimpelmees eten juist de eitjes van de rups. Verder worden de rupsen, poppen en vlinders ook gegeten door insecten, spinnen en vleermuizen. U kunt dus zelf ook meehelpen door te zorgen dat uw (voor)tuin vogelvriendelijk is en veel verschillende bomen en planten heeft. In sommige gevallen kiezen we ervoor de nesten op te zuigen. Bijvoorbeeld als er rondom een school veel overlast is.

Meer informatie

Meer informatie over de eikenprocessierups en over wat wij als gemeente doen en wat u zelf kunt doen om overlast te voorkomen leest u op www.hilvarenbeek.nl/eikenprocessierups.

Terug naar overzicht