Crisisnoodopvang in Den Elshorst verlengd

Vanaf 3 januari 2024 zet de gemeente Hilvarenbeek de groepsaccommodatie ‘Den Elshorst’ in Baarschot in als gemeentelijke crisisnoodopvanglocatie voor asielzoekers. Dit op verzoek van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), ter ontlasting van de opvang in ter Apel. De gemeente verlengt deze noodopvangperiode op verzoek van het COA tot en met 31 december 2024.

Waarom verlengen?

In eerste instantie liep de opvangperiode tot 30 april 2024. Echter is er in de asielketen nog altijd sprake van een crisissituatie, er zijn onvoldoende opvangplekken. Het COA heeft de gemeente daarom dringend gevraagd de opvangperiode van ‘Den Elshorst’ te verlengen. Het College van Burgemeester en Wethouders besloot op 23 april 2024 hiermee akkoord te gaan. Mocht er eind dit jaar een nieuw verzoek komen van het COA, dan informeren wiju hier tijdig over. De locatie biedt een opvangplek aan 30 tot 50 asielzoekers.
 

Meer informatie

Nieuws over (crisis)noodopvang leest u op de website en de sociale media kanalen van de gemeente. Direct betrokkenen en omwonenden ontvangen brieven per post of mail. Wanneer nodig organiseren wij informatiebijeenkomsten. Ook kunt u contact opnemen met de gemeente via ontheemden@hilvarenbeek.nl

Terug naar overzicht