Mierbeek-Noord

Wat is het plan?

Er komt een bedrijventerrein op de locatie Mierbeek-Noord in Esbeek. Het bedrijventerrein wordt duurzaam ingericht. Er komen kavels met een maximale grootte van 5.000 m2. Mierbeek-Noord vormt de afronding van het bedrijventerrein Mierbeek. 

We ontwikkelen nieuwe bedrijventerreinen om tegemoet te kunnen komen aan de vraag van Hilvarenbeekse ondernemers. Naast bedrijventerrein Mierbeek-Noord werken we ook aan het nieuwe bedrijventerrein Slibbroek-Noord

In welke fase is het plan?

Planvoorbereiding

Voorwerk om tot een bestemmingsplan te komen.

Procedure voor het bestemmingsplan

Een bestemmingsplan komt volgens een vaste procedure tot stand.

We publiceren alle bekendmakingen over bestemmingsplannen op deze website en - in verkorte vorm - op de gemeentepagina in huis-aan-huisblad De Hilverbode.

Wilt u bekendmakingen over bestemmingsplannen automatisch ontvangen per e-mail? Abonneert u zich dan op de e-mailservice van de overheid

In uitvoering

Inspraak

Bij iedere fase van de bestemmingsplanprocedure heeft u de gelegenheid om te reageren op het plan. De eerstvolgende mogelijkheid voor inspraak is na vaststelling van het bestemmingsplan. 

Toewijzingsbeleid en inschrijfprocedure

Op 27 september 2022 heeft het college het toewijzingsbeleid vastgesteld. Het toewijzingsbeleid bevat de criteria aan de hand waarvan we straks kunnen toetsen wie welk kavel toegewezen krijgt. Meer hierover leest u in de raadsinformatiebrief met bijbehorend document 'toewijzingsbeleid'.

Op dit moment is nog niet bekend vanaf wanneer u zich kunt inschrijven.

Planning

Zodra de nieuwe planning bekend is, leest u het hier.

Naar boven

Contactpersoon

Gemeente Hilvarenbeek

E-mail: gemeente@hilvarenbeek.nl