Mierbeek-Noord

Wat is het plan?

Er komt een bedrijventerrein op de locatie Mierbeek-Noord in Esbeek. Het bedrijventerrein wordt duurzaam ingericht. Er komen kavels met een maximale grootte van 5.000 m2. Mierbeek-Noord vormt de afronding van het bedrijventerrein Mierbeek. 

We ontwikkelen nieuwe bedrijventerreinen om tegemoet te kunnen komen aan de vraag van Hilvarenbeekse ondernemers. Naast bedrijventerrein Mierbeek-Noord werken we ook aan het nieuwe bedrijventerrein Slibbroek-Noord

In welke fase is het plan?

Planvoorbereiding

Procedure voor het bestemmingsplan

Een bestemmingsplan komt volgens een vaste procedure tot stand.

We publiceren alle bekendmakingen over bestemmingsplannen op deze website en - in verkorte vorm - op de gemeentepagina in huis-aan-huisblad De Hilverbode.

Wilt u bekendmakingen over bestemmingsplannen automatisch ontvangen per e-mail? Abonneert u zich dan op de e-mailservice van de overheid

In uitvoering

Inspraak

Bij iedere fase van de bestemmingsplanprocedure heeft u de gelegenheid om te reageren op het plan. De inspraaktermijn voor het ontwerpbestemmingsplan liep af op 10 februari 2022. De eerstvolgende mogelijkheid voor inspraak is na vaststelling van het bestemmingsplan. 

 

Planning

Het was de planning om het bestemimingsplan Mierbeek-Noord op 29 september 2022 te laten vaststellen door de gemeenteraad. In verband met verdere afstemming met andere partijen (zoals de provincie) en de aanpassingen die we nog moeten doen aan het toewijzingsbeleid, is de planning voor het vaststellen van het bestemmingsplan opnieuw uitgesteld. Zodra de nieuwe planning bekend is informeren we u hierover.

Naar boven

Contactpersoon

Jan Peijnenburg (gemeente Hilvarenbeek)

E-mail: j.peijnenburg@hilvarenbeek.nl