Landbouwverkeer

Samen op de weg

Wat is het plan?

Van oudsher rijdt er landbouwverkeer door de dorpskern van Hilvarenbeek. De wegen zijn niet berekend op het landbouwverkeer van vandaag de dag. Dat levert onveilige situaties op en zorgt voor overlast bij bewoners. Het Team Landbouwverkeer werkt al een tijd aan maatregelen om dit te verminderen.

Wat is het doel?

We willen de verkeersveiligheid in de kern Hilvarenbeek verbeteren door de hoeveelheid landbouwverkeer te verminderen. Om dat te bereiken, werken we in het Team Landbouwverkeer aan een sluitend netwerk van alternatieve routes om de dorpskern heen. 

Planning

Westelijke routes (noordwesten en zuidwesten)

Het Team Landbouwverkeer heeft een voorstel uitgewerkt voor inrichting van twee routes voor landbouwverkeer aan de westkant van Hilvarenbeek. Op 9 december 2021 stemde de gemeenteraad in met het voorstel. We kunnen nu beginnen met de procedure om de route aan de westkant daadwerkelijk aan te kunnen leggen en met de voorbereidingen voor de aanbesteding. 

Zuidoostelijk kwadrant

In 2022 willen we samen met de provincie een experiment houden om landbouwverkeer toe te staan op het zuidelijk deel van de provinciale weg N269 (vanaf de Diessenseweg tot aan de rotonde Esbeek). Het Team Landbouwverkeer denkt mee over de voorwaarden en over de manier waarop de effecten worden gemonitord.

Noordoostelijk kwadrant

De provinciale weg N269 én de aan­grenzende ‘betonbaan’ bieden kansen. Maar rond de N269 spelen meer wensen en uitdagingen dan alleen landbouwverkeer zoals (mede)gebruik van de betonbaan door open­baar vervoer. Gemeente en provincie willen graag een integraal plan. Team Landbouwver­keer denkt mee en zorgt dat de belangen van land­bouwverkeer niet uit het oog worden verloren. 

Contactpersonen

Marieke van Vree (projectleider gemeente)

E-mail: m.v.vree@hilvarenbeek.nl

Team Landbouwverkeer 

E-mail: teamlandbouwverkeer@hilvarenbeek.nl

Het Team Landbouwverkeer bestaat uit vertegenwoordigers van agrariërs, loonwerkers, inwoners, Heemkundige Kring, Vereniging Natuur en Milieu, ZLTO en overheid (gemeente en provincie)

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Neem dan een abonnement op de nieuwsbrief van het Team Landbouwverkeer. De meest recente nieuwsbrief kunt u hieronder downloaden.