Landbouwverkeer

Enquête en inloopbijeenkomst Noordoostelijk kwadrant

De twee varianten van het Noordoostelijk kwadrant zijn we verder aan het onderzoek. We vinden het betrekken van de directe omgeving en de eindgebruikers van de route belangrijk. We geven daarom de gelegenheid om via een online enquête te reageren op de plannen. Op 18 juni organiseerden we een vrije inloop waarbij u de plannen kon inzien en vragen kon stellen. 

Klik hier om de online enquête in te vullen. (Het handigst is om de enquête via de computer in te vullen. Via het menu komt u bij de kop 'uw mening'.)

Wat is het plan?

Van oudsher rijdt er landbouwverkeer door de dorpskern van Hilvarenbeek. De wegen zijn niet berekend op het landbouwverkeer van vandaag de dag. Dat levert onveilige situaties op en zorgt voor overlast bij bewoners. Het Team Landbouwverkeer heeft gewerkt aan maatregelen om dit te verminderen.

Wat is het doel?

We willen de verkeersveiligheid in de kern Hilvarenbeek verbeteren door de hoeveelheid landbouwverkeer te verminderen. Om dat te bereiken, hebben we de afgelopen jaren in het Team Landbouwverkeer gewerkt aan de eerste stappen op weg naar een sluitend netwerk van alternatieve routes om de dorpskern heen. Omdat we de alternatieve route niet overal op dezelfde manier kunnen realiseren, werken we in vier kwadranten oplossingen verder uit.

Planning

Noordoostelijk kwadrant

Adviesbureau Antea Group deed vorig jaar onderzoek naar de verschillende oplossingen voor de noordoostelijk kwadrant. Hierin zijn alle opties uit het verleden beoordeeld op onder andere ruimtegebruik, verkeerskundige effecten, milieu effecten, ontwerptechnische inpassing en kosten. De routes ‘Betonbaan’ en ‘Lange Dijk’ zijn gekozen als voorkeursopties. Hierbij zat met name de moeilijkheid in het onsluiten van zowel de betonbaan als de Lange Dijk op de bestaande wegen. Momenteel zijn we deze twee varianten daarop verder aan het onderzoeken. 

Wilt u meer weten over het onderzoek en de uitwerking van deze twee varianten? Bekijk de presentatie van het onderzoek van adviesbureau Antea Group.

We vinden het betrekken van de directe omgeving en de eindgebruikers van de route belangrijk. We geven daarom de gelegenheid om via een online enquête te reageren op de plannen. De resultaten van de inloopbijeenkomst en de online enquête nemen we in het verdere voorstel naar de raad. De verwachting is het voorstel eind dit jaar/begin volgend jaar in de raad te bespreken.

Zuidoostelijk kwadrant

In samenwerking met de provincie Noord-Brabant is op de zuidoostelijk kwadrant in 2022 een experiment uitgevoerd. Landbouwverkeer mocht tijdelijk gebruikmaken van een gedeelte van de N269. Het gaat om het weggedeelte vanaf de kluifrotonde bij de Diessenseweg in Hilvarenbeek tot aan de rotonde bij de Hoogeindseweg in Esbeek. De resultaten zijn door middel van diverse metingen inzichtelijk gemaakt. Bent u benieuwd naar de resultaten? Lees de raadsinformatiebrief van april 2024.

De provincie Noord-Brabant is eigenaar van de N269. Om te besluiten of dit gedeelte van de N269 definitief wordt opengesteld voor landbouwverkeer, hebben zij aangegeven de samenhang met de noordoostelijk kwadrant belangrijk te vinden.

Westelijke routes (noordwesten en zuidwesten)

Het Team Landbouwverkeer heeft in 2021 een voorstel uitgewerkt voor inrichting van twee routes voor landbouwverkeer aan de westkant van Hilvarenbeek. Op 9 december 2021 stemde de gemeenteraad in met het voorstel. We maken bestaande zandpaden geschikt voor landbouwverkeer. Dit doen we door het aanbrengen van een karrenspoor van asfalt met daartussen en daarnaast grasbetontegels en een ecologische zone. Hiervoor zijn vergunningen aangevraagd. Ook  hebben we de benodigde gronden aangekocht. Tegen de vergunningen is bezwaar gemaakt. Op advies van de bezwarencommissie is de vergunningsaanvraag ingetrokken. We laten extra onderzoek naar stikstof uitvoeren en zijn in gesprek met de bezwaarmakers. Daarna bekijken we hoe we de (uitgebreide) vergunning opnieuw kunnen aanvragen.

Contactpersonen

Marieke van Vree (projectleider westelijke kwadranten)

E-mail: m.v.vree@hilvarenbeek.nl

Mark van Roij (projectleider oostelijke kwadranten)

E-mail: m.v.roij@hilvarenbeek.nl

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Schrijf u in voor de nieuwsbrief van het Team Landbouwverkeer. De meest recente nieuwsbrief kunt u hieronder downloaden.