Landbouwverkeer

Samen op de weg

Wat is het plan?

Van oudsher rijdt er landbouwverkeer door de dorpskern van Hilvarenbeek. De wegen zijn niet berekend op het landbouwverkeer van vandaag de dag. Dat levert onveilige situaties op en zorgt voor overlast bij bewoners. Het Team Landbouwverkeer heeft gewerkt aan maatregelen om dit te verminderen.

Wat is het doel?

We willen de verkeersveiligheid in de kern Hilvarenbeek verbeteren door de hoeveelheid landbouwverkeer te verminderen. Om dat te bereiken, hebben we de afgelopen jaren in het Team Landbouwverkeer gewerkt aan de eerste stappen op weg naar een sluitend netwerk van alternatieve routes om de dorpskern heen. 

Planning

Westelijke routes (noordwesten en zuidwesten)

Het Team Landbouwverkeer heeft in 2021 een voorstel uitgewerkt voor inrichting van twee routes voor landbouwverkeer aan de westkant van Hilvarenbeek. Op 9 december 2021 stemde de gemeenteraad in met het voorstel. We zijn in overleg met het Waterschap en de grondeigenaren over de aanleg van de route. Als we daar overeenstemming over hebben, dan kunnen we verder met de vergunningprocedure. 

Zuidoostelijk kwadrant

In april starten we samen met de provincie met een experiment om landbouwverkeer toe te staan op het zuidelijk deel van de provinciale weg N269. Het gaat om het weggedeelte vanaf de Diessenseweg tot aan de rotonde bij de Hoogeindseweg in Esbeek. De doorgetrokken markering op de weg blijft staan. Dat betekent dat inhalen niet mag. 

Tijdens het experiment houden we enquêtes onder agrariërs, loonwerkers en inwoners. De bevindingen en resultaten gedurende het experiment verwerken we samen met de provincie in een rapportage. Wilt u tussentijds uw ideeën, mening of bevindingen met ons delen? U kunt hiervoor mailen naar teamlandbouwverkeer@hilvarenbeek.nl 

Noordoostelijk kwadrant

De provinciale weg N269 én de aan­grenzende ‘betonbaan’ bieden kansen. Maar rond de N269 spelen meer wensen en uitdagingen dan alleen landbouwverkeer zoals (mede)gebruik van de betonbaan door open­baar vervoer. Gemeente en provincie willen graag een integraal plan. We zijn bezig om hiervoor een nieuw projectteam op te zetten. 

Contactpersonen

Marieke van Vree (projectleider gemeente)

E-mail: m.v.vree@hilvarenbeek.nl

Team Landbouwverkeer 

E-mail: teamlandbouwverkeer@hilvarenbeek.nl

Het Team Landbouwverkeer bestaat uit vertegenwoordigers van agrariërs, loonwerkers, inwoners, Heemkundige Kring, Vereniging Natuur en Milieu, ZLTO en overheid (gemeente en provincie)

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Neem dan een abonnement op de nieuwsbrief van het Team Landbouwverkeer. De meest recente nieuwsbrief kunt u hieronder downloaden.