Klimaatmakers

Ons klimaat krijgt steeds meer te maken met extreem weer. Dit kan zorgen voor overlast. Met het project Klimaatmakers bereiden we de gemeente Hilvarenbeek, samen met u, voor op het veranderende klimaat.

Wat kunt u doen

Energie besparen met een groen dak

Een groen dak dat is bedekt met planten en grassen heeft een aantal voordelen. Het verkoelt uw woning in de zomer en isoleert in de winter. Bovendien verlengt het de levensduur van een dak. Daarnaast haalt u met een sedumdak meer energie uit uw zonnepanelen en stroomt regenwater niet meer rechtstreeks van het dak het riool in. Tot slot stimuleert een groen, levend dak de biodiversiteit. 

Doe mee met de ‘vergroen uw dak actie’

De actie ‘vergroen uw dak’ geeft inwoners de kans om met korting een groen dak aan te leggen, met hulp van een professionele hovenier. We subsidiëren maximaal 25 m2 per adres.
Er gelden wel enkele voorwaarden:

 • u bent eigenaar van het dak of u heeft schriftelijke toestemming van de eigenaar;
 • u vergroent minstens 6 m2 dakoppervlakte;
 • de hellingshoek van het dak is maximaal 15 graden;
 • het dak wordt aangelegd in 2024 (in de periode tot en met eind december)
 • het groen kunt u alleen kopen bij de aangesloten hoveniers.

Je krijgt € 30,- subsidie per m2 tot een maximum van € 750,- .

Heeft u interesse? Vul het aanvraagformulier in voor een (gratis) gesprek met de hovenier ter plaatse. Uit dit gesprek kan blijken dat de constructie niet geschikt is. Als de constructie dragend is dan wordt het groene dak aangelegd. In de factuur is de subsidie al mee berekend. 

Tegel eruit, plant erin

Dat is goed voor de natuur, maar het heeft ook voordelen voor u:

 • U voorkomt wateroverlast na hevige regenbuien. Hoe minder tegels uw tuin heeft, hoe makkelijker water na een flinke regenbui in de bodem wegzakt
 • U hoeft uw tuin minder vaak te besproeien. Als het water kan wegzakken in de bodem, dan blijft het grondwater beter op peil. Fijn voor uw planten maar ook goed voor uw portemonnee
 • Een tuin vol beplanting zorgt, in tegenstelling tot een betegelde tuin, voor verkoeling tijdens hittegolven die we steeds vaker hebben in Nederland
 • Tot slot trekt een groene tuin vogels, vlinders, bijen en ander moois aan

Besparen met een regenton

Een regenton is veel meer dan mooie aankleding voor uw tuin. Wanneer u uw regenpijp afkoppelt en regenwater opvangt in een regenton, bewaart u schoon water. Dit kunt u gebruiken om uw planten water te geven. Zo bespaart u water. Bovendien voorkomt u wateroverlast. Het riool kan grote hoeveelheden water in een korte tijd niet altijd aan. Dit kan zorgen voor schade en overlast. 

Inspiratie voor een klimaatvriendelijke tuin

Laat u inspireren door andere klimaatvriendelijke tuinen in onze gemeente. Neem eens een kijkje op https://www.huisjeboompjebeter.nl/hilvarenbeek/

Wat doen wij

Regenwater afkoppelen en wadi’s aanleggen

Regenwater voeren we nog vaak af via het riool. Het grondwaterpeil houden we zo niet makkelijk op peil. We willen dit oplossen door regenwater op te bergen in de omgeving. Dit water kunnen we gebruiken in een droge periode. Tijdens werkzaamheden kijken we of we regenwaterafvoeren kunnen afkoppelen. Regenwater vangen we niet alleen op met nóg grotere rioolbuizen.
Regenwater bergen we op in wadi’s. Dit is een greppel dat regenwater tijdelijk vasthoudt en vervolgens afvoert. Wij hebben op drie plekken wadi’s in onze gemeente. 

 • Hilvarenbeek; in de woonwijken Gelderakkers en Loosche Akkers
 • Diessen; in de wijk Vroonacker
 • Baarschot; in het woongebied Brouwershof. 

Sedumdaken op openbare gebouwen

Op de daken van het gemeentehuis en van cultureel centrum Elckerlyc legden we een sedumdak aan. Hiermee dragen we als gemeente ook bij aan een klimaatbestendig Hilvarenbeek. 

Lavastenen gebruiken

Bij de ontwikkeling van het nieuwe woongebied  in Laag Spul is een pakket van lavastenen aangelegd in de bodem. Lavastenen hebben holle ruimten waar water geborgen kan worden. Hiermee vangen we het regenwater van de wijk op.

Infiltratieriolen aanleggen

Op een aantal plaatsen legden we een infiltratieriool aan. Dit is voorzien van gaten waardoor het regenwater wegsijpelt in de ondergrond en niet verdwijnt uit het gebied. Eén van de locaties waar dit is aangelegd is in Esbeek ; in woongebied Leeuwerik. 

Bergbezinkbassins aanleggen

In een bergbezinkbassin slaan we rioolwater bij hevige regenbuien tijdelijk op. Met deze ondergrondse betonnen bergingen voorkomen we dat rioolwater direct op oppervlaktewater wordt geloosd. We hebben bergbezinkbassins aan de Diessenseweg, de Groenstraat, de Julianastraat, Slibbroek en de Beverstraat. 

Waterschap de Dommel

 • Waterschap de Dommel heeft Diessens Broek is ingericht als waterbergingsgebied. Bij hoogwaterpieken loopt het gebied vol waarmee we wateroverlast  voorkomen. Diessens Broek ligt in het stroomgebied van de beek De Reusel, Spruitenstroompje en Rosep. 
 • In Biest-Houtakker legde Waterschap de Dommel een biozone aan.

Meer informatie

Op deze pagina