Klacht indienen

Vindt u dat u niet goed bent behandeld door een medewerker of bestuurder? U kunt een klacht indienen. Wij behandelen uw klacht vertrouwelijk. Mogelijk nodigen we u uit voor een persoonlijk gesprek. U krijgt van ons een bericht met de beslissing op uw klacht.

Klacht per post

U kunt ook schriftelijk een klacht indienen. Vermeldt in uw brief de volgende gegevens:

  • Uw naam en adres
  • Uw contactgegevens
  • Het zaaknummer dat boven ons besluit staat
  • Waarom u klacht indient

Stuur uw brief naar:

Gemeente Hilvarenbeek
College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 3
5080AA Hilvarenbeek

Klachten over zorg en jeugdhulp

Klacht over zorg die u krijgt

De afhandeling van klachten verloopt via de zorgaanbieder.

Klacht over jeugdhulp

Neem contact op met uw vaste contactpersoon. U kunt ook contact opnemen met de onafhankelijke vertrouwenspersonen van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) of van de Zorgbelangorganisaties

Niet eens

Bent u het niet eens met hoe wij de klacht behandeld hebben? U kunt terecht bij de Nationale Ombudsman. Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? U kunt geen klacht indienen. Wel kunt u bezwaar maken.