Invloed uitoefenen op de raad

De gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoners van de gemeente Hilvarenbeek. U heeft als inwoner verschillende manieren om een mening, wens of probleem te delen met de raad. U kunt een brief sturen of spreektijd aanvragen bij een vergadering. U kunt ook een bezoek brengen aan de raad of ze uitnodigen voor een bezoek. Stuur hiervoor een e-mail aan de griffie.

Wat u kunt doen

Brief sturen

Iedereen kan een brief of e-mail sturen aan de gemeenteraad. Brieven en e-mails aan de raad zijn openbaar. Ze staan op internet in het raadsinformatiesysteem. Uw persoonlijke gegevens zijn alleen zichtbaar voor raadsleden. Deze maken wij niet openbaar.

Spreektijd aanvragen

Wilt u uw mening kwijt over onderwerpen die op de agenda staan? U kunt tijdens raadsvergaderingen of commissievergaderingen gebruik maken van het spreekrecht. Neem voor meer informatie uiterlijk 24 uur van tevoren contact op met de griffie. Die helpt u graag verder.

Uitnodigen voor een werkbezoek

Wanneer u wilt dat de raad een goed beeld krijgt van een onderwerp, dan kan een bezoek nuttig zijn. Via de griffie kunt u informeren naar de mogelijkheden.

Gast van de raad

U kunt zich bij de griffie aanmelden als gast van de raad wanneer u wilt weten hoe de raad werkt. Of wanneer u wilt weten hoe zij beslissingen neemt. Enkele raadsleden zullen u bij uw bezoek begeleiden.