Crisis Interventie Team

Direct hulp bij een crisis of verward gedrag? Bel 0800-8013. U kunt 24 uur per dag terecht bij het Crisis interventie Team (CIT). Bel bij direct levensgevaar altijd 112.

Wanneer een melding?

Bij een crisis gaat het om situaties die niet kunnen wachten tot de volgende dag.

  • huiselijk geweld
  • verwaarlozing
  • ernstige conflicten
  • verward gedrag waarbij iemand een gevaar is voor zichzelf of de omgeving

Over het CIT

Het CIT bestaat uit professionals van Jeugdbescherming Brabant, Veilig Thuis, GGZ Breburg, Amarant Groep en Sterk Huis. Samen hebben ze alle kennis in huis om een crisissituatie goed te beoordelen. Het doel is om zo snel mogelijk de juiste opvang, zorg en ondersteuning te bieden. Meer informatie over het meldpunt vindt u op de website van de Regio Hart van Brabant.

Wet verplichte GGZ (Wvggz)

De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de ggz. Een belangrijke verandering is dat verplichte zorg ook buiten een ggz-instelling verleend kan worden.

Voorkom dat het slechter gaat

U kunt zorgen over mensen in uw buurt altijd met de huisarts of de dorpsondersteuners bespreken. Het is altijd beter wanneer we kunnen voorkomen dat het nog slechter gaat met iemand.