Woo-verzoek

Woo-verzoek

De Wet open overheid (Woo), opvolger van de Wet Openbaarheid van bestuur (Wob) regelt het recht op informatie over hoe de overheid handelt en hoe besluiten zijn genomen. De gemeente verstrekt uit eigen beweging al veel informatie.

U kunt in contact komen met onze informatiecontactpersoon. Die helpt u om aan informatie te komen, vaak zonder dat u daarvoor een Woo-verzoek hoeft in te dienen.

Contactpersoon Woo-verzoek

Team KCC

E-mailadres: gemeente@hilvarenbeek.nl

Telefoon: (013) 505 83 00

Is de informatie waar u naar op zoek bent, niet openbaar beschikbaar? Dan kunt u een Woo-verzoek indienen. Een Woo-verzoek wordt digitaal, schriftelijk of mondeling ingediend. De gemeente beslist binnen vier weken over uw verzoek.

Wat moet u weten?

Waarover kan ik een Woo-verzoek indienen?

Uw Woo-verzoek gaat over publieke informatie wat nog niet openbaar is. De informatie moet bij de gemeente aanwezig zijn en zijn opgenomen in documenten.

Hoe dien ik een Woo-verzoek in?

Digitaal

U kunt uw Woo-verzoek indienen via gemeente@hilvarenbeek.nl.

Schriftelijk

Een schriftelijk verzoek kunt u richten aan:

College van Burgemeester & Wethouders
Postbus 3
5080 AA Hilvarenbeek

In uw verzoek vermeldt u:

  • uw contactgegevens;
  • dat het om een Woo-verzoek gaat en dat u openbaarheid van stukken wilt;
  • over welk onderwerp u informatie wilt ontvangen
  • hoe u deze wilt ontvangen (bij voorbeeld per e-mail, per post of inzien bij de gemeente);
  • ondertekening met uw handtekening.

Mondeling

U kunt een Woo-verzoek ook mondeling indienen. U kunt hiervoor langs komen bij de receptie van de gemeente.

Bezoekadres:
Vrijthof 10
5081 CA Hilvarenbeek

Wat gebeurt er nadat ik een Woo-verzoek heb gedaan?

Binnen 4 weken na ontvangst van uw verzoek wordt een beslissing genomen. De termijn kan met 2 weken worden verlengd. Als uw verzoek heel omvangrijk is, wordt contact opgenomen om te overleggen over de afhandeltermijn. Als er positief op uw Woo-verzoek wordt beslist, krijgt u de informatie toegestuurd. De gemeente wijst uw verzoek af als een van de uitzonderingen in de Woo van toepassing is. Bijvoorbeeld wanneer het gaat om vertrouwelijke persoons- of bedrijfsgegevens.

Mocht de gevraagde informatie thuishoren bij een ander bestuursorgaan/een andere (overheids)instantie die onder de Woo valt, dan wordt uw verzoek doorgestuurd aan dat bestuursorgaan. We sturen u daar dan een bericht over.

Als er naar verwachting ook andere personen betrokken zijn bij het Woo-verzoek, dan gelden er andere termijnen. Daar krijgt u dan schriftelijk bericht van.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan het indienen van een Woo-verzoek. Wel kunnen er bijvoorbeeld kosten in rekening gebracht worden voor het maken van kopie├źn. U krijgt hier van te voren bericht over.

Meer informatie

Meer algemene informatie over de Woo vindt u op de website van Rijksoverheid.