Besluitenlijsten

Het college van burgemeester en wethouders vergadert meestal op dinsdagmorgen. Deze vergaderingen zijn besloten. U kunt er niet bij aanwezig zijn. Na de vergadering verschijnt altijd de besluitenlijst. Hierin leest u over welke onderwerpen het college een besluit genomen heeft. De besluitenlijst stelt men vast in de vergadering van de week erna.

U vindt op deze pagina de besluitenlijsten van de afgelopen maand. Bent u op zoek naar een oudere besluitenlijst, dan vindt u deze terug via het webarchief.